Βιοποικιλότητα και σπόροι

Εκτός από τον αέρα, το νερό και το έδαφος, η βιοποικιλότητα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανθρώπινη ζωή, καθώς τα βρώσιμα φυτ...
Read More

Το ξύπνημα

Σε κάποια στιγμή της ζωής – μερικές φορές στα πρώτα μας χρόνια, άλλοτε όψιμα – είναι βέβαιο ότι όλοι μας θα ξυπνήσουμε και θα αντιληφθούμ...
Read More

Κ.Υ.ΓΕΩ Εύβοιας

Το Κ.Υ.ΓΕΩ Εύβοιας είναι ένα δίκτυο που διευκολύνει τις ανταλλαγές μεταξύ μικροπαραγωγών βιολογικών προϊόντων και ομάδων καταναλωτών, υπ...
Read More