Translate

Voices for CSA

Το πρόγραμμα Voices for CSA του Urgenci για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μικρών αγροτών ξεκίνησε στη Ρώμη αυτή την εβδομάδα.Η ικανότητα υπεράσπισης των δικαιωμάτων
των μικρών αγροτών του Urgenci έχει κεντρική σημασία για την ενίσχυση του ρόλου της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (CSA/ΚΥΓΕΩ) σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ως ένα παγκόσμιο κοινωνικό κίνημα, τα ΚΥΓΕΩ και τα δίκτυά τους πρέπει να εργαστούν συλλογικά για να δείξουν πώς συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων στο σύστημα τροφίμων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Urgenci ξεκίνησε ένα σχέδιο για τη δημιουργία συλλογικής στρατηγικής υπεράσπισης σε όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα μελών. Είναι ένας από τους βασικούς στόχους που τέθηκαν από την 6η Διεθνή Διάσκεψη του Urgenci στο Πεκίνο το 2015.

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος φιλοξενήθηκε από τη Schola Campesina στο Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, 50 χιλιόμετρα από τη Ρώμη. Όπως δήλωσε ο Andrea Ferrante, ο οποίος συντονίζει την Schola, "Η Schola Campesina δημιουργήθηκε το 2017 ως διεθνής σχολή αγρο-οικολογίας για τη συλλογική δημιουργία και ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών για την επισιτιστική κυριαρχία, εστιάζοντας στην παγκόσμια διακυβέρνηση των τροφίμων και της γεωργίας. Η σχέση που οικοδομήθηκε με το Urgenci ενισχύει το ρόλο της Schola Campesina για την υποστήριξη των κοινωνικών κινημάτων στους συλλογικούς μας αγώνες σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο».


Η πρώτη μέρα της συνάντησης αφιερώθηκε στην ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με το ρόλο των κοινωνικών κινημάτων στους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύουν στη Ρώμη, την ιστορία, τη σύνθεση και το έργο της Επιτροπής για την Παγκόσμια Διατροφική Ασφάλεια και Διατροφή (CFS) και του Μηχανισμού της Κοινωνίας των Πολιτών του CFS και την κρίσιμη σημασία της Διεθνούς Επιτροπής Σχεδιασμού για την Κυριαρχία των Τροφίμων (IPC) για τη συγκέντρωση των κοινωνικών κινημάτων σε μια πλατφόρμα για στρατηγική οικοδόμηση συλλογικών θέσεων υπεράσπισης.

Σύμφωνα με τον κ. Veikko Heinz, μέλος του Συμβουλίου και της Διευθύνουσας Επιτροπής της γερμανικής οργάνωσης Solawi, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή το “ΚΥΓΕΩ είναι ένα νέο μοντέλο για τις μικρές εφοδιαστικές αλυσίδες και την αλληλέγγυα γεωργία και οικονομία. Είναι απαραίτητο να το δούμε αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ως βασικό μέρος της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) και της οικοδόμησης βιώσιμων συστημάτων διατροφής". Υπήρξε πλούσια συνεισφορά από την κ. Emily Mattheisen από τον FIAN για όλα τα ζητήματα της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Η δεύτερη μέρα επικεντρώθηκε σε πρακτικές μαρτυρίες δύο έμπειρων ηγετών του κινήματος της Διατροφικής Κυριαρχίας. Ο κ. Javier Sanchez από την COAG, μέλος της Via Campesina στην Ισπανία, και ο κ. Ibrahima Coulibaly πρόεδρος της CNOP, της ένωσης οικογενειών αγροτών στο Μάλι. Ο Ibrahima Coulibaly συνέβαλε στην υπεράσπιση των αγροτών στο Μάλι με τη δημιουργία ενός νόμου για τη γεωργία και τη κατοχή γης: "Ο μόνος τρόπος να επιλυθούν τα προβλήματα στον σημερινό κόσμο είναι να επικεντρωθούμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντικό να έχουν όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή και να μην στερούνται τους πόρους που τους επιτρέπουν να τροφοδοτούν τους εαυτούς τους και τους συμπολίτες τους».

Η Isa Alvarez, τρέχουσα εκπρόσωπος του Urgenci στην Επιτροπή Συντονισμού της CSM και advocacy officer του Urgenci παρουσίασε εμπειρίες από τη βάση (από τους καταναλωτές)???? και την πολιτική του CSM. Υπογράμμισε τον ουσιώδη χαρακτήρα αυτού του έργου επειδή "χρειαζόμαστε μια ομάδα ανθρώπων που αντιλαμβάνονται τη σημασία της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των αγροτών και των καταναλωτών σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, και με όσους ενδιαφερόμαστε να οικοδομήσουμε συμμαχίες ως συλλογική ομάδα υπεράσπισης του Urgenci.”. Η κ. Elene Shatberashvili από τη Γεωργία και ο κ. Kannaiyan Subranamiam από την Ινδία μοιράστηκαν επίσης την πρακτική εμπειρία τους στην Επιτροπή Συντονισμού της CSM.

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14, η ομάδα των 25 μελών του Urgenci από 9 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχε στο Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών στη Ρώμη, στο κτίριο του FAO. Πρόκειται για την ετήσια συνάντηση όλων των ομάδων που εμπλέκονται στις διαδικασίες οικοδόμησης πολιτικής του CSM.

Όπως δήλωσε ο κ. Sodeh Hamzehlouyan, συμπρόεδρος της AMAP Ile de France σχετικά με αυτή την πρώτη από τις τέσσερις συναντήσεις, «αυτή η εμπειρία θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε αποτελεσματικότερες συνδέσεις ανάμεσα στις τοπικές δράσεις και της δουλειάς που κάνει το Urgenci σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής».


Η Ελλάδα συμμετείχε στο Urgenci Voices for CSA με το AGROECOPOLIS . Το Ελληνικό Δίκτυο Αγροοικολογίας Διατροφικής Κυριαρχίας & Πρόσβασης στη Γη.

URGENCI 
The International Network for Community Supported AgricultureShare on Google Plus

About Απέναντι Όχθη

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Άφησε το σχόλιο σου