Translate

Μέθοδοι συνελεύσεων : "The Circle Way"

Είκοσι χρόνια πριν, οι πρωτοπόροι συγγραφείς και καθηγήτριες, η Christina Baldwin και η Ann Linnea παρατήρησαν ότι η τοποθέτηση των ανθρώπων σε κύκλο δημιουργούσε ένα δυναμικό πεδίο μάθησης, ανεξάρτητα από το θέμα έτσι

άρχισαν να μελετούν την δύναμη του κύκλου. Η κατανόησή τους για τα συστατικά που βοηθούν στην εμβάθυνση μιας συνομιλίας σε κύκλο μεγάλωσε και την παρουσίασαν στον κόσμο σε πολλά βιβλία. Το βιβλίο τους, "The Circle Way: Ένας ηγέτης στην κάθε καρέκλα" , είναι η αποκορύφωσή τους απόσταξης αυτού του ταξιδιού .
Πάντα γνωρίζαμε ότι ο κύκλος είναι ένας φυσικός τρόπος να συγκεντρωθούμε σε συζητήσεις και συνελεύσεις. Ο κύκλος είναι ένας δημοκρατικός χώρος όπου μπορούμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλο στα μάτια, και να ακούσουμε όλες τις φωνές με μια αίσθηση ισότητας. Η πρακτική του κύκλου οδηγεί συχνά σε πιο δημιουργικές επιλογές, σοφές αποφάσεις και ενέργειες.Όταν οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε κύκλο και υιοθετούν τις συμφωνίες και τις πρακτικές του The Circle Way, η συζήτηση αλλάζει.

Η συνομιλία επηρεάζεται από το σχήμα του χώρου όπου συγκεντρώνονται οι άνθρωποι. Γραμμές και αναλόγιο είναι ένα σχήμα για την παράδοση ενός μηνύματος. Ο κύκλος είναι ένα σχήμα για να βάζεις το θέμα στη μέση και να ακούσεις τη συμβολή κάθε συμμετέχοντος στο σύνολο. Έτσι απλά μετακινώντας τις καρέκλες σε έναν κύκλο αρχίζει να αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν. Το Circle Way προσφέρει κοινωνική δομή που βοηθά τη συνομιλία να φθάνει σε μια βαθύτερη, πιο εκλεπτυσμένη θέση. Αυτά τα στοιχεία της δομής βοηθούν να διασφαλιστεί ότι κάθε άτομο ακούγεται και ότι προκύπτουν η έννοια και η σοφία.

Το Circle Way έχει χώρο για όλους.

Ο κύκλος προέκυψε σε διαφορετικούς πολιτισμούς και γλώσσες και προσαρμόστηκε εκ νέου σε διαφορετικούς πολιτισμούς, γλώσσες και περιβάλλοντα.


Το Circle Way είναι προσαρμόσιμο σε διάφορες ομάδες, θέματα
και χρονικά πλαίσια. Παρέχει μια ευκαιρία στους ανθρώπους να σταματήσουν, να καθίσουν και να ακούσουν ο ένας τον άλλον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη δύσκολων αποφάσεων . Κύκλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ζευγάρι ή μια οικογένεια ή μια ομάδα ανθρώπων ή ακόμη και μια εταιρεία των εκατό ανθρώπων . Όπου οι άνθρωποι χρειάζονται ή θέλουν να συγκεντρωθούν για συνομιλία.

Αυτό που μεταμορφώνει μια συνάντηση σε κύκλο είναι η θέληση των ανθρώπων να αλλάξουν την άτυπη κοινωνική συνάντηση ή έντονη συζήτηση απόψεων σε μια στάση που προσλαμβάνει στοχαστική ομιλία και βαθειά ακρόαση, να ενσαρκώσουν και να εξασκήσουν τις δομές που παρουσιάζονται εδώ.

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ:

· Πρόθεση

· Καλωσόρισμα - Αφετηρία

· Κέντρο και Χαιρετισμός /Check in

· Συμφωνίες

· Τρεις Αρχές και τρεις πρακτικές

· Φύλακας/Προστάτης της διαδικασίας

· Αποφώνηση και Αποχαιρετισμός/Check out

ΠΡΟΘΕΣΗ Η πρόθεση διαμορφώνει τον κύκλο και καθορίζει ποιοι θα έρθουν, για πόσο ο κύκλος θα συναντιέται ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Εκείνος που καλεί τον κύκλο, χρειάζεται να πάρει χρόνο για να αρθρώσει με ακρίβεια την πρόθεση και την πρόσκληση.


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ή ΑΦΕΤΗΡΙΑ Μόλις οι άνθρωποι συναθροίζονται, είναι χρήσιμο για τον οικοδεσπότη, ή κάποιον εθελοντή να ξεκινήσει τον κύκλο με μια χειρονομία που καθοδηγεί την προσοχή την προσοχή όλων από τον κοινωνικό χώρο προς το χώρο και την ατμόσφαιρα του συμβουλίου. Αυτή η χειρονομία καλωσορίσματος μπορεί να είναι μια στιγμή σιωπής, ανάγνωση ενός ποιήματος ή ακρόαση ενός τραγουδιού ~ότι προσκαλεί προς το κέντρο.

ΕΔΡΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Το κέντρο του κύκλου είναι σαν το κέντρο του τροχού: όλες οι ενέργειες περνάνε μέσα απ' αυτό και εκείνο στηρίζει την περιφέρεια. Για να βοηθήσετε τους ανθρώπους θυμηθείτε πώς αυτό το κέντρο βοηθά την ομάδα, το κέντρο του κύκλου, συνήθως έχει αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν την πρόθεση του κύκλου. Κάθε σύμβολο που ταιριάζει με το σκοπό ό προσθέτει ομορφιά εξυπηρετεί: λουλούδια, ένα μπωλ ή ένα καλάθι, ένα κερί.


CHECK-IN/GREETING Το check in (η διαδικασία χαιρετισμού) βοηθά τους ανθρώπους προς μια νοοτροπία συμβουλίου και υπενθυμίζει στον καθένα τη δέσμευση στην πρόθεση που εκφράζουν. Υπογραμμίζει/Επιβεβαιώνει την αληθινή παρουσία όλων. Το προφορικό μοίρασμα, ειδικά μια σύντομη ιστορία, πλέκει το διαπροσωπικό δίκτυο - δίχτυ... :) Το check-in συνήθως ξεκινά με όποιον επιθυμεί, έναν εθελοντή δηλαδή, και συνεχίζεται γύρω-γύρω στον κύκλο. Αν κάποιον δεν είναι έτοιμος να μιλήσει, δύνεται η σειρά στον επόμενο και μια άλλη ευκαιρία δίνεται σ' αυτόν αφού μιλήσουν οι υπόλοιποι.


SETTING CIRCLE AGREEMENTS ~ ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΊΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Η χρήση των συμφωνιών -κανόνων επιτρέπει στα μέλη να έχουν μια ελεύθερη και βαθιά ανταλλαγή, να σέβονται τη διαφορετικότητα των απόψεων, και να μοιράζονται την ευθύνη της καλής λειτουργίας και κατεύθυνσης του κύκλου. Στις συμφωνίες περιλαμβάνονται συνήθως τα εξής:

· Θα κρατήσουμε τις ιστορίες ή προσωπικά δεδομένα εμπιστευτικά (εχεμύθεια) · Ακούμε ο ένας τον άλλον με συμπόνια και περιέργεια

· Ζητάμε αυτό που χρειαζόμαστε και προσφέρουμε αυτό που μπορούμε

· Συμφωνούμε να έχουμε έναν “φρουρό” της ομάδας που θα προσέχει την ανάγκη, το χρόνο και την ενέργεια στον κύκλο. Συμφωνούμε να σταματάμε στον ήχο-σινιάλο και να καλούμε αυτό το σινιάλο όταν νιώθουμε την ανάγκη για παύση.

THREE PRINCIPLES-ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

Ο κύκλος είναι μια ομάδα ηγετών..

1. Η ηγεσία μεταφέρεται εκ περιτροπής σε όλα τα μέλη του κύκλου 2. Η ευθύνη μοιράζεται σε όλους σε ότι αφορά την ποιότητα της εμπειρίας 3. Στηριζόμαστε στο όλον και όχι σε προσωπικές προτεραιότητες

THREE PRACTICES ~ ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

1. Μιλάμε με πρόθεση, προσέχοντας ο λόγος μας να εστιάζεται στη συζήτηση εκείνης της στιγμής                                                         2. Ακούμε με προσοχή: σεβόμενοι της μαθησιακής διαδικασίας για όλους                                                                                             3. Φροντίζουμε για την καλό κατάσταση/λειτουργία του κύκλου έχοντας επίγνωση των συνεπειών της συνεισφοράς μας κάθε φορά.FORMS OF COUNCIL ~ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:                    Ο κύκλος συχνά χρησιμοποιεί τρεις μορφές συμβουλίου: το συμβολικό αντικείμενο ομιλίας, τη συζήτηση και τον αναστοχασμό.                                                                         Συμβούλιο με Συμβολικό Αντικείμενο Ομιλίας: Χρησιμοποιείται συχνά στο check-in, check-out και όποτε υπάρχει ανάγκη να επιβραδυνθεί η συζήτηση, να ακουστούν όλες οι φωνές και οι συνεισφορές και να μιλήσουμε χωρίς διακοπή. Το συμβούλιο συζήτησης: Χρησιμοποιείται συχνά όταν η αντίδραση, η διάδραση και μια διασταύρωση ιδεών, σκέψεων και γνωμών είναι αναγκαία.

GUARDIAN - ΦΡΟΥΡΟΣ: Το μοναδικό και πιο σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη της αυτό-κυβέρνησης του κύκλου και της επαναφοράς του στην πρόθεση/σκοπό είναι ο ρόλος του Φρουρού. Για τον Φρουρό, προσφέρεται κάθε φορά ένα μέλος του κύκλου ως εθελοντής να παρακολουθεί και να περιφρουρεί την ενέργεια της ομάδας και να παρατηρεί τη διαδικασία του κύκλου. Ο Φρουρός συνήθως επιστρατεύει ένα όργανο διακριτικού ήχου, όπως ένα καμπανάκι ή ένα μουσικό όργανο που σηματοδοτεί την παύση κάθε δραστηριότητας. Τότε ο φρουρός ξανακάνει τον ίδιο ήχο και εξηγεί το λόγο για τον οποίο κάλεσε την παύση. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να καλέσει την παύση.

CHECK OUT- Αποχαιρετισμός. Στο κλείσιμο μιας συνάντησης με κύκλο είναι σημαντικό να επιτραπούν μερικά λεπτά στα οποία ο καθένας να μιλήσει για ότι έμαθε, ό για αυτό που μένει στην καρδιά και στο μυαλό τους καθώς φεύγουν. Κλείνοντας τον κύκλο με το check-out δίνει ένα είδος “επισημότητας” στο τέλος της συνάντησης και μια ευκαιρία για τα μέλη να αναστοχαστούν για την εμπειρία. Καθώς οι άνθρωποι φεύγουν από το χώρο του κύκλου σε χώρους κοινωνικούς ή προσωπικούς, απελευθερώνουν ο ένας τον άλλον από την ένταση και την προσοχή που απαιτείται στον κύκλο. Συχνά ο οικοδεσπότης, ο φρουρός ή κάποιο μέλος εθελοντικά θα προσφέρει μερικά λόγια έμπνευσης ως χαιρετισμό ή θα σηματοδοτήσει μερικά δευτερόλεπτα σιωπής προτού ελευθερωθεί ο κύκλος.


www.peerspirit.com/ Extracted from The Circle Way, A Leader in Every Chair by Christina Baldwin and Ann Linnea, Berrett-Koehler, ©2010. May copy for non-commercial use


Share on Google Plus

About Απέναντι Όχθη

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Άφησε το σχόλιο σου