Translate

Ευρωπαϊκή Διακήρυξη ΚΥΓΕΩ (CSA)

Άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, ενωνόμαστε ώστε να αποκτήσουμε τον έλεγχο των διατροφικών μας συστημάτων, από τη παραγωγή ως την διανομή και την κατανάλωση.
Οικοδομούμε συστήματα
επικεντρωμένα στις τοπικές μας κοινότητες. Ενώνουμε τις  δυνάμεις μας για να πετύχουμε διατροφική κυριαρχία, διεκδικώντας το δικαίωμά μας να καθορίζουμε εμείς τα διατροφικά και τα αγροτικά μας συστήματα.Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες του βιομηχανοποιημένου διατροφικού συστήματος. Η τροφή είναι πολύ σημαντική για να αντιμετωπίζεται απλώς σαν εμπόρευμα. Το κίνημα της Κοινωνικά Υποστηριζόμενης
Γεωργίας (ΚΥΓΕΩ) παράγει λύσεις πρακτικές και χωρίς  αποκλεισμούς, για τις διατροφικές κρίσεις. Είμαστε πολλοί, ποικίλοι και ενωμένοι. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας με αλληλεγγύη -αναλαμβάνοντας την ευθύνη- και δημιουργούμε διατροφικά συστήματα χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, με οικονομική αειφορία, και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν αποδείξει ήδη ότι η ΚΥΓΕΩ λειτουργεί, έχοντας δημιουργήσει ποικιλία πρακτικών, πρωτοβουλιών και δικτύων βασισμένων σε κοινές αξίες.
Χτίζοντας πάνω σε υφιστάμενους καταστατικούς χάρτες και εμπειρίες, η παρούσα  διακήρυξη στοχεύει να καθορίσει τον κοινό τόπο πάνω στον οποίο θα ευδοκιμήσει αυτό το κίνημα ΚΥΓΕΩ.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (ΚΥΓεω) είναι μια άμεση συνεργασία βασισμένη  στην ανθρώπινη σχέση μεταξύ ατόμων και ενός (ή περισσότερων) παραγωγού/ών, όπου οι κίνδυνοι, οι ευθύνες και οι απολαβές της αγροτικής εργασίας μοιράζονται, μέσω μιας
μακροπρόθεσμης δεσμευτικής συμφωνίας.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΓΕΩ

Η ΚΥΓΕΩ δεν είναι ένα στατικό μοντέλο. Όπως ένας κήπος είναι δυναμική: Εξελίσσεται και αναπτύσσεται με καθημερινή φροντίδα. Κάθε συνεργασία ΚΥΓΕΩ είναι αυτόνομη.


Συμφωνούμε επίσης σε αυτές τις βασικές αρχές ως κοινό μας τόπο για την ανάπτυξη του κινήματος ΚΥΓΕΩ.

• Υπεύθυνη φροντίδα για την γη, το νερό, τους σπόρους και τα υπόλοιπα κοινά αγαθά μέσω των αγροοικολογικών αρχών και πρακτικών όπως αυτές ορίζονται σε αυτή την διακήρυξη και την Διακήρυξη Νυελένι 2015.
• Η τροφή ως κοινό αγαθό αντί για εμπόρευμα.
• Παραγωγή ανθρώπινης κλίμακας με ρίζες στις τοπικές πραγματικότητες και γνώσεις.
• Δίκαιες εργασιακές συνθήκες και αξιοπρεπές εισόδημα για όλους όσους εμπλέκονται.
• Σεβασμός για το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων.
• Φρέσκια, τοπική, εποχιακή, υγιής και ποικίλη τροφή προσβάσιμη σε όλους.
• Χτίσιμο κοινότητας μέσα από άμεσες και μακροπρόθεσμες σχέσεις με μοίρασμα των ευθυνών, των κινδύνων και των απολαβών.
• Ενεργή συμμετοχή βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την κατανόηση, τον σεβασμό, την διαφάνεια και την συνεργασία.
• Αμοιβαία υποστήριξη και αλληλεγγύη χωρίς σύνορα.

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Θέλουμε να οικοδομήσουμε έναν ισχυρό συνασπισμό εγχειρημάτων και δικτύων  ΚΥΓΕΩ σε όλη την Ευρώπη ώστε:

• Να ενδυναμώσουμε το κίνημα ΚΥΓΕΩ και να βοηθήσουμε νέες ΚΥΓΕΩ να αναπτυχθούν.
• Να παρέχουμε την δυνατότητα για μοίρασμα γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ εγχειρημάτων ΚΥΓΕΩ από διαφορετικές χώρες.
• Να διεξάγουμε και να προωθήσουμε την συμμετοχική έρευνα στα (αγρο)κτήματά μας και στα δίκτυά μας.
• Να ενδυναμώσουμε και εκπαιδεύσουμε άτομα για να δράσουν και να αναπτύξουν το κίνημα.
• Να παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα της ΚΥΓΕΩ για όλη την κοινωνία.
• Να υπερασπιστούμε τις κοινότητες ΚΥΓΕΩ σε διεθνές, Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο ώστε να εφαρμοστούν οι αρχές μας.
• Να εμπλακούμε στην τοπική διακυβέρνηση της (δια)τροφής.
• Να εργαστούμε μαζί με το κίνημα της διατροφικής κυριαρχίας και να δυναμώσουμε την συμμαχία μας με τα κινήματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Είμαστε ένα κίνημα «από τα κάτω»: Πιστεύουμε ότι η δύναμη της ΚΥΓΕΩ βρίσκεται στην ουσιαστική, καθημερινή δράση και στις σχέσεις «πρόσωπο με πρόσωπο». Συνδεόμαστε μεταξύ μας, με τους παραγωγούς στις κοινότητές μας, και με το ζωντανό χώμα κάτω από τα πόδια μας.Αυτός είναι ο Κοινός μας Τόπος.

Υιοθετήθηκε από την 3η Πανευρωπαϊκή Συνάντηση ΚΥΓΕΩ την 17η Σεπτεμβρίου 2016 στην Όστραβα, της Τσέχικης Δημοκρατίας.

European Declaration on Community Supported Agriculture


Share on Google Plus

About Απέναντι Όχθη

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Άφησε το σχόλιο σου