Translate

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ

Τό νερό κούει, διαβάζει, ασθάνεται
Ο κρύσταλλοι εναι μία στερεά οσία τς ποίας τά τομα καί τά μόρια μφανίζουν μία δομημένη διάταξη. Κρυστάλλους συναντμε στό χιόνι στόν χαλαζία, καί σέ φυσικά ρυκτά πως τά διαμάντια , τό λάτι κ.
  Εδικά ο κρύσταλλοι το χιονιο πειδή σχηματοποιονται κάτω πό ρισμένες συνθκες δέν μοιάζουν μεταξύ των, πως κριβς καί τά πρόσωπα τν νθρώπων. Ο κρύσταλλοι το νερο εναι τό πρόσωπό του.
                Τό 1994 άπωνας πιστήμων Δρ. Μασάρου μότο ξεκίνησε μία σειρά πειραμάτων μπνεόμενος πό τίς νιφάδες το χιονιο πού κρυσταλλοδομή κάθε μίας εναι διαφορετική πό τήν λλη. τσι ρχισε νά καταψύχει δείγματα νερο καί νά τά φωτογραφίζει πρίν προλάβουν νά λιώσουν μέ φωτογραφική μηχανή μεγάλης ταχύτητος νσωματωμένη σέ μικροσκόπιο.
         Μετά πό πολυετ ρευνα τά ποτελέσματα σαν ντυπωσιακά. Παρατήρησε τι κρυσταλλοδομή το νερο πηρεάζεται πό τούς χους, δηλαδή τρόπον τινά τό νερό κούει.
          ν προκειμένβαλε σέ να ποτήρι νερό νά κούει κλασική μουσική καί συγκεκριμένα τήν «Ποιμενική Συμφωνία» το Μπετόβεν καί μετά φωτογράφισε τήν κρυσταλλοδομή το νερο. Τό ποτέλεσμα το μοναδικό. νας πανέμορφος, κατάλευκος, ξάεδρος κρύσταλλος νεφανίσθη στήν φωτογραφία. Τό πρόσωπο το νερο λαμπε !! Τό πείραμα συνεχίσθηκε καί μέ λλα κλασσικά ργα πού σχηματοποιοσαν διαφορετικά τήν κρυσταλλοδομή  το νερο. ρα τό νερό ρέσκεται νά κούει κλασική μουσική καί μάλιστα χει καί προτιμήσεις.

  μότο μως δέν σταμάτησε κε. βαλε στό ποτήρι ατό πού κουσε τό ργο το Μπετόβεν, νά κούση μουσική Heavy Metal.  φωτογράφησις πού κολούθησε κατέδειξε νάγλυφα τήν γκριμάτσα στό πρόσωπο το νερο. ξαίφνης, ξάεδρος φωτεινός κρύσταλλος διασπάθηκε κυριολεκτικά σέ κομμάτια. Προφανς, μουσική ατή δέν ρέσει στό νερό. ρα, τό νερό κούει μουσική κί ντιδρ κατά προτίμηση στά κούσματα καί τά φανερώνει στήν κρυσταλλοδομή του, λλοτε χαμογελώντας μέ τέλεια γεωμετρικά σχήματα κι λλοτε μελαγχολώντας μέ κατήφεια ρρωσταίνει .

  
 μως τό νερό δέν κούει μόνο μουσική λλά καταλαβαίνει καί τήν μιλία μας, πού κφέρεται μέ τήν νάλογη ψυχική μας φόρτιση. μότο συνέχισε τά πειράματά του βάζοντας σέ δυό ποτήρια νερό καί στό να νά το λένε ραα λόγια πως «γάπη, κτίμηση» καί στό λλο «θά σέ σκοτώσω, μέ ηδιάζεις». Τό ποτέλεσμα τς φωτογράφησης το μοναδικό. νας πανέμορφος ξάεδρος ρόζ ποχρώσεως κρύσταλλος νεφανίσθη στήν πρώτη περίπτωση, ν στήν δευτέρα μέ τίς βρεις καί τόν θυμό κρύσταλλος παραμορφώθηκε καί κατεστράφη λοσχερς σέ μορφη μάζα.
       Στήν διάλεξη το πιστήμονα κάποιος κροατής επε τι κανεπείραμα μέ βρασμένο ρύζι, βάζοντας τό βρασμένο ρύζι σέ δυό δια γυάλινα δοχεα. Στό να λεγε πί να μήνα «εχαριστ» καί στό λλο«λίθιο». Τό ποτέλεσμα το μοναδικό, τό πρτο ρύζι ζυμώθη ριστα μέ πλούσιο κι ραο ρωμα, ν τό λλο γινε μαρο καί σάπισε. σως, δέν εναι τυχαο τι ο ονοπαραγωγοί νομάζουν τό «ξύδι» «γλυκάδι» διότι παγορεται νά επωθ  μέσα στά κελάρια μέ βαρέλια κρασιο λέξις «ξύδι» διότι τό κρασί κούει. πίσης ρθόδοξη παράδοσίς μας λέει νά κάνουμε τήν προσευχή μας πρίν φμε ελογώντας τόν Θεό χωρίς νά μς ξηγε τηνθετική πίδραση τς προσευχς στό φαγητό. Τέλος σοφή λαϊκή μας παράδοσίς μας νουθετε λέγοντας ταν χουμε νερα καί εμαστε θυμωμένοι νά μήν τρμε γιατί θά μς κάτσει τό φαϊ στό στομάχι.
                Τά πειράματα πέδειξαν τι τό νερό κούει. μότο μως δέν σταμάτησε κε. Διερωτήθη ν μπορε τό νερό κόμα καί νά διαβάσει. τσι κόλλησε σέ να φιαλίδιο μέ δεγμα νερο μία τικέτα μέ τήν λέξι «λίθιο» καί στό λλο φιαλίδιο μέ δεγμα νερο κόλλησε τήν τικέτα «Εχαριστ». Τό νερό το πεσταγμένο πως καί στά πόλοιπα πειράματα μέ τήν μουσική. Τά φησε λη τήν νύχτα καί τήν πομένη πού γινε φωτογράφιση τό νερό ντέδρασε πως καί στήν περίπτωση τς μιλίας. ρα τό νερό χι μόνο κούει λλά καί διαβάζει
Τά πειράματα το μότο πεκτάθηκαν καί στόν χρο τς νθρωπίνης συνειδήσεως. μότο φωτοφράφισε τό νερό μίας βρύσης στήν περιοχή Κόμπε το Χάνσιν-ουάτζι πού γινε σεισμός.  φόβος καί πανικός τν κατοίκων το καταγεγραμένος στήν κρυσταλλοδομή το νερο. ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ !  νθρώπινη συνείδησις κατεγράφη στό νερό. Μετά πό μνες ταν περιοχή μέ τήν μέριστη βοήθεια το κόσμου ρθοπόδησε, κρυσταλλοδομή το νερο τς συγκεκριμένης βρύσης εχε μορφοποιηθ σέ να ξάγωνο στέρι.
                Τά πειράματα λοιπόν το μότο πέδειξαν τι τό νερό ποθηκεύει καί μεταδίδει πληροφορίες μέσω τν κρυσταλλοδομν του. Ο εκόνες, ο χοι, μιλία, ο σκέψεις, ποκρυσταλλώνονται στήν μοριακή δομή το νερο καί μεταφέρονται σαεί.   Γάλλος δρ. Jacques Benveniste (1935-2004) στό τέλος τς δεκαετίας το ΄80, πέδειξε τι τό νερό καταγράφει πληροφορίες δηλ. διαθέτει ξιόπιστη μνήμη.


γεία - νθρωπος - Νερό
                κ πρώτης ψεως, ρχίζουμε νά καταλαβαίνουμε τι ο χοι, ετε μιλία ετε μουσική, ο εκόνες λλά καί συνείδησις το νθρώπου (σκεπτομορφές) πιδρον στήν δομή το νερο καί τήν μορφοποιον. Κατά συνέπειαν τά ποτελέσματα τς συμπεριφορς το νερο στόν νθρωπο, δεδομένου τι ποτελούμαστε πό 70% νερό καί μάλιστα γκέφαλός μας πό 80% ν στήν μβυακή μας κατάσταση πό 90%νερό γίνονται μεσα ντιληπτά.
                Βιεννέζος φυσικός καί λεκτρονικός Erich Korbler (1938-1994) σχολήθηκε μέ τήν λληλεπίδραση τν πληροφοριν πού προέρχονται πό να βιολογικό σύστημα πως νθρωπος, μέ γεωμετρικά σχήματα. Κατέληξε τι τά γεωμετρικά σχήματα, τόσο στό δέρμα (tattoo) σο καί κτός (θεραπευτικά σύμβολα, πεντάκτινος στήρ τν Πυθαγορείων) μεταφέρουν συγκεκριμένες πληροφορίες στόν νθρωπο διότι λειτουργον ς φίλτρα δηλ. πιλέγουν μέσα πό τό κοσμικό γίγνεσθαι συγκεκριμένες πληροφορίες-νέργειες.
                  
 ν προκειμένω, νδυμασία μας, τά στίγματα (tattoo), καθώς καί περιβάλλων χρος, ο σκηνές βίας πηρεάζουν τήν κρυσταλλοδομή το νερο μας. Δέν εναι τυχαο τι στίς ρχαες τραγωδίες πηγορεύοντο αστηρς πί σκηνς ο σκηνές βίας καί τό στιγματίζειν το βαρβαρική συνήθεια.
          ρα, εθέως γίνεται ντιληπτό, πόσο μεγάλη σημασία χει προγενετική παιδεία γιά τήν σωστή ργανογέννεση, διαμόρφωση το μβρύου τήν ρα τς κυοφορίας.  γκυμονοσα μητέρα δέν πρέπει νά βλέπει σχημες εκόνες, νά φοβται, νά γχώνεται, νά μαλώνει, νά κούει σκληρή μουσική διότι μνιακός σάκος λλάζει τήν κρυσταλλοδομή του καί κάτ ΄πέκταση τό μβρυο φίσταται πολλά δεινά.
                Φυσικά ατό σχύει γιά λους, πού δυστυχς μαθαίνουμε νά ζομε σέ να περιβάλλον πού κατέρωθεν κτοξεύονται βρεις, καί σέ συνδυασμό μέ τό γχος τά νερα καί τόν φόβο λλάζουν τήν δομή το νερο μας, τήν μολύνουν, τήν λλοιώνουν καί κάτ΄ πέκταση εμεθα εάλωτοι σέ σθένειες πως καρκίνος.
                Γιά νά εμεθα γιες φείλουμε νά προσέχουμε δυό παραμέτρους τήν καθαρότητα το νερο μας καί τήν σωστή του γεωμετρική δομή. Γιά τήν πρώτη παράμετρο λοι ο ατροί λλά καί θρησκεία μας συνιστον δίαιτες πού ποτοξινώνουν τό σμα. ποτοξίνωσις στόν ργανισμό μας γίνεται πάντα μέ τήν βοήθεια το νερο μέσω τν ργάνων το σώματός μας (νεφρά, πνεύμονες, ντερο). Τό νερό πού δέν εναι τρεχούμενο λλά στάσιμο λλοιώνεται μολύνεται πως στά λη κατά συνέπεια φείλουμε νά διατηρομε τό νερό το σώματός μας ν κινήσει γιά νά εμαστε γιες. Πς ; Πίνοντας πολύ νερό νανεώνουμε τό νερό μας.
                Στήν δευτέρα παράμετρο δηλ. τς διατηρήσεως τς σωστς γεωμετρικς κρυσταλλοδομς φείλουμε νά κομε ραία μουσική, νά συμπεριφερόμαστε μέ επρέπεια, καλοσύνη, νά εμεθα επροσήγοροι, προσηνες τόσο μες πέναντι στούς λλους σο καί ατοί πρός μς. πίσης νά προσευχώμεθα καθημερινς, τήν ρα το φαγητο, πως κριβς πρατταν ο Πυθαγόρειοι λλά καί πως ρθόδοξος παράδοσις συνιστ.


Νερό - Θρησκεία
                χουμε σίγουρα λοι κούσει γιά τό θέμα το γιασμο πού φυλμε σέ να ποτήρι νερό γιά τήν μέρα τν Θεοφανίων πού γίνεται γιασμός τν δάτων. Γιατί ρθόδοξη Παράδοσις βαπτίζει ν δατι πως λεγε καί ωάννης Πρόδρομος καί γιατί ο Πυθαγόρειοι χρησιμοποιοσαν τά λεγόμενα βαλανεα που ντός τν ερν δάτων πέρριπταν τούς ρύπους τόσο το σώματος σο καί τς ψυχς;
                  άπωνας πιστήμων Δρ. Μασάρου μότο συνέχισε τά πειράματα μέ τό νερό προχωρώντας καί στό θρησκευτικό πίπεδο παρατηρώντας τήν ντίδρασι το νερο στήν προσευχή. Τό πείραμα λαβε χώρα στό φράγμα Φουτζιουάρα στό Μινακάμι-Τσό τς παρχίας Γκούνμα. Αδεσιμότατος Κάτο Χόκι ρχιερεύς το Ναο Τζυουχουϊν, προσευχήθη γιά μία ρα δίπλα στό φράγμα. Λίγα λεπτά μετά τό τέλος τς προσευχς, τό νερό το φράγματος λλαξε καί γινε πιό ρεμο καί πιό καθαρό. Ο φωτογραφίες πού τράβηξε πιστοποίησαν τήν λλαγή το νερο. ν πρίν τήν προσευχή κρυσταλλοδομή το νερο το παραμορφωμένη, μετά τήν προσευχή νας φωτεινός κατάλευκος ξάεδρος κρύσταλλος, σως ραιοτέρος τν πειραμάτων, νεφανίσθη στήν φωτογραφία.
                 προσευχή πού κφέρεται μέ τήν προσήκουσα συνειδησιακή φόρτιση, χει θετική πίδραση στό νερό, τό φωτίζει, τό καθαγιάζει, τό ρεμε ψυχικός παράγων σέ συνδιασμό μέ τά λόγια της προσευχς πού δονον καί δομον τά μόρια το νερο, μορφοποιον τήν κρυσταλλοδομή του σαεί. γιασμός φυλάττεται πί πολλά χρόνια καί δέν χαλάει.
                πό τά ρχαα χρόνια χρησιμοποιοσαν τά καθαγιασμένα δατα ς μέσο καθάρσεως. Τά ερά σαν χτισμένα δίπλα σέ τρεχούμενα νερά. Σήμερα, γιασμός τν δάτων τόσο στήν θάλασσα σο καί στίς δεξαμενές φράγματα χει θετική πίδραση στούς νθρώπους..
                να λλο μυστήριο τς λληνικς ερατικς παραδόσεως εναιτό μυστήριό τς Θείας Μεταλήψεως. Τί γίνεται ταν μεταλαμβάνουμε; Τόσο μότο σο καί Γερμανός πιστήμων Roland Plocher ποος εναι γνώστης τν θεωριν το Tesla καί το Schauberger, κατέφεραν νά ντιγράψουν τήν νεργειακή πληροφορία. ν προκειμέν, Plocher ντέγραψε τήν πληροφορία το ξυγόνου σέ δραν λικά, πως τό νθρακικό σβέστιο. Διασκορπίζοντας τά λικά σέ οκολογικά κατεστραμμένες λίμνες κατέφερνε νά τίς πανενεργοποιε.
                Κατά συνέπεια καθαγιασμένος ονος τν ρφικν, σο καί Θεία Μετάληψις τς ρθοδόξου Παραδόσεως, καθώς εσέρχεται στό σμα μας πράγματι καθαγιάζει τό σμα ντιγράφοντας τήν κρυσταλλοδομή του καί παναφέροντας τό νερό το σώματός μας στήν σωστή γεωμετρική του μορφή.
             Τό νερό εναι ΖΩΝΤΑΝΟ καί πως επε Viktor Schauberger εναι τό αμα τς γς. Ο ρχαίοι λληνες τό λάτρευαν καί εχαν προσδώσει τό νομα το Ποσειδώνος στό νερό τς θαλάσσης, ν σέ λίμνες καί ποτάμια πρχαν λλες θεότητες το νερο.
  
νέργεια - Ψυχή - Νερό
            Κάτ΄ ρχάς κάθε τί μέσα στό δημιουργημένο σύμπαν εναι μψυχο. λη εναι μψυχωμένη πό τό πνεμα. νευ τς ψυχς τό πνεμα δέν δύναται νά δράση στήν λη, διότι πνεμα καί λη εναι νάντιες ρχές καί δέν νώνονται. Χρειάζεται τό καταλυτικό στοιχεο μεθέξεως πού ν τ ατ περιπτώσει εναι ψυχή.
                Τί εναι ψυχή το Παντός; Βάσει τν ρφικν εναι αθήρ πού περιβάλει τό πν καί νυπάρχει πανταχο σύγχρονη πιστήμη τόν αθέρα τόν χει νομάσει νέργεια καί σοδυναμε μέ Ε = m * c² δηλ. κάθε μάζα μετατρέπεται σέ νέργεια πελευθερώνει τήν νέργειά του, ταν φτάσει νά κινεται μέ τήν ταχύτητα το φωτός ες τό τετράγωνο (c²). Τά πάντα χουν νέργεια διότι τά πάντα κινονται. κινητήριος μοχλός εναι νέργεια δηλ. ψυχή. Χαρακτηριστικό εναι τι μέ τήν σύντηξη το πυρνος το τόμου, πελευθεροται γκλωβισμένη νέργεια τήν ποία ο πιστήμονες νόμασαν πυρηνική νέργεια.
          Στόν νθρωπο,  ψυχή εναι τό αθερικό το σμα  κατά λλους τό νεργειακό του σμα πού ζωοποιε, καί κινε τό σμα μας. Εναι τό τομικό, νεργειακό του περιβάλλον πού πληροται πό πλθος πληροφοριν.    ψυχή χει πολλά πενδύματα δηλ. ποιότητες αθέρος που τό σχατο πένδυμα εναι συνυφασμένο μέ τά ργανα το σώματός μας δηλ. τρόπον τινά  εναι πεύθυνο γιά τήν σωστή λειτουργία τν ργάνων μας καί τν συστημάτων πού διέπουν τό σμα (νοσοποιητικό, κυκλοφορικό, συμπαθητικό κ.τ.λ.). Τά νώτερα πενδύματα περιβάλλουν τό σμα μας ς νας μανδύας αθερικός, προστατευτικός καί ποτελε τό τομικό μας, ψυχικό καί πνευματικό μας φορτίο.
                Τό σμα μας λόγω τς δρς λης, δέν μπορε νά ποτυπώσει τίς λλαγές στόν ψυχισμό μας. ψυχή χρειάζεται να λλο μέσο, πιό επλαστο μέ περισσότερες δυναμικές-νεργειακές διότητες πως τό νερό. Τό νερό λόγω το γεωμετρικο του σχήματος μεταδίδει λεκτρομαγνητικά κύματα δηλ. νέργεια. τσι στό νερό το σώματός μας ποτυπώνονται καλλίτερα ποκρυσταλλώνονται ο μεταπτώσεις τς ψυχς μας. Κατά συνέπεια  συνδετικός κρίκος μεταξύ ψυχς μας καί σώματος εναι τό νερό πού νυπάρχει παντο μέσα στό σμα μας.Ο λλαγές πού τελονται στό νερό μας τίς ντιλαμβανόμαστε ς συναίσθημα. ταν δέν μς ρέσει να εδος μουσικς, ταν μας βρίζει κάποιος, ταν μας γκαλιάζει τρυφερά καί μς λέει πόσο μας γαπ, λα ατά τά ψυχικά ρευστά δηλ. ο νεργειακές πιδράσεις ποκρυσταλλώνονται στό νερό το σώματός μας καί τό εσπράττουμε ς συναίσθημα.
            Κατά συνέπεια κάθε τί πού συμβαίνει στόν περιβάλλοντα χρο, πηρεάζει τήν ψυχή μας. Ο εκόνες, μουσική, μιλία ποτυπώνονται μέσω το νερο στήν ψυχή μας καί ναλόγως τήν μαυρώνουν τήν φωτίζουν.  διαδικασία καθάρσεως τς ψυχς, πό τά μελανά στίγματα πού τς χουμε προσδώσει λόγω τς βέβηλης ζως μν, ο ρχαοι τήν νόμαζαν μύηση καί πτεται τν διαδικασιν καθάρσεως λων τν πενδυμάτων τς ψυχς.  Στά μυστήρια ο μεμυημένοι εσέρχοντο κεκαθαρμένοι καί πηγορεύετο αστηρς ες τούς μυήτους.
           

          Πλάτων στούς «Νόμους» παγορεύει αστηρς μερικές πό τίς μουσικές κλίμακες διότι γνωρίζει τι μουσική πηρεάζει τήν ψυχή. ριστοτέλης πίσης στό ργο το «Πολιτικά» θεωρε ς πρωτεύων μάθημα τήν μουσική γιά τήν καλλιέργεια τς ψυχς. Τά γάλματα, ρχιτεκτονική, περιβάλλον χρος πηρεάζουν τήν ψυχή γιά ατό ο ρχαοι λληνες διναν μεγάλη σημασία. Συνεπς γιά νά μπορέσουμε νά καταλάβουμε τούς νόμους τς ψυχς, φείλουμε πρωτίστως νά κατανοήσωμε τά μυστικά του νερο.

Στέφανος Γκίκας

Απέναντι Όχθη

Share on Google Plus

About apenanti oxthi

Μια άλλη ματιά στην λεωφόρο των πληροφοριών.
    Blogger Comment
    Facebook Comment