Translate

Σχολείο στη φύση. - Έναρξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο Αγρόκτημα Φοίφα

Η Re:Think ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι μια εκπαιδευτική, περιβαλλοντική, πολιτιστική, αλλά και παραγωγική δομή κοινωνικής οικονομίας, που στοχεύει στη διάδοση του «Πολιτισμού της Καλλιέργειας», θέτοντας ως βασικούς άξονες του έργου της την αυτάρκεια και την
αυτοδιαχείριση της ενέργειας και θεωρώντας τον άνθρωπο αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής διαδικασίας, σε πλήρη αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον γύρω του και, συνεπώς, ένα με τη φύση. Στόχος είναι η οικοδόμηση τόσο της ατομικής όσο, κυρίως, της συλλογικής περιβαλλοντικής ηθικής για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας βιώσιμης, αυτάρκους κι εναρμονισμένης με τις φυσικές διαδικασίες και τη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος.
Οι δύο άξονες στους οποίους κινείται το έργο είναι 

1) η αυτοδιαχείριση των απορριμμάτων και 
2) η αυτοδιαχείριση της τροφής, μέσω των οποίων μεταγγίζονται στον κοινωνικό ιστό οι αξίες του σεβασμού, της προστασίας και της ουσιαστικής επαφής με το περιβάλλον και της αξιοποίησης των πόρων του για μια ποιοτικότερη ζωή.
Στα πλαίσια αυτά, τη χρονιά που πέρασε η Re:Think ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. :

1.Επέκτεινε το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης, το πρώτο και μοναδικό σε Ελλάδα και Ευρώπη, κι ανέπτυξε συνεργασία με τους δήμους Βριλησίων και Δυτικής Μάνης, και στη Σαμοθράκη με τον Σύλλογο Βιώσιμη Σαμοθράκη και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας του Alpen Adria University. Ενώ η επιμέλεια και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων κομποστοποιητών εντός του Δήμου Καλαμάτας-58 σε σύνολο, αλλά και τα επιτόπια εργαστήρια κομποστοποίησης σε συνεργασία με σχολεία, ομάδες κατοίκων και φορείς υπήρξαν συνεχόμενα και φιλοδοξούμε ώστε να υπάρξει επιτέλους μια μόνιμη συνεργασία με το δήμο. Μόνο στην Καλαμάτα, περίπου 600 τόνοι οργανικών απορριμμάτων απορροφήθηκαν από τους συνοικιακούς κομποστοποιητές και παράχθηκε κομπόστ για δωρεάν και ιδία χρήση από τους παραγωγούς απορριμμάτων που μετατράπηκαν σε παραγωγούς κομπόστ.

2.Διεύρυνε τη λειτουργία της μοναδικής στην Πελοπόννησο Ανοιχτής Τράπεζας Σπόρων καταγράφοντας και διαφυλάσσοντας 450 παραδοσιακές ποικλίες σπόρων και εντάσσοντας στους κόλπους της νέους εθελοντές – «Σποροφύλακες». 200 περίπου νέοι Σποροφύλακες ζήτησαν κι πήραν συμμετοχή στον κύκλο ζωής κι ανταλλαγής του σπόρου, έδωσαν κι έλαβαν σπόρους κι ενημερώθηκαν για ζητήματα βιοποικιλότητας και φυσικής καλλιέργειας, σε μια αδιάκοπη ανταλλαγή ενέργειας, πληροφορίας και φιλοσοφίας πάνω στην πρωτογενή παραγωγή και την αυτοδιαχείριση της τροφής.

3.Δέχτηκε πάνω από 70 επισκέψεις σχολικών ομάδων κι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε σύνολο 2.500 μαθητών διαφόρων ηλικιών στο Περιαστικό Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα Φοίφα, όπου παιδιά, έφηβοι, αλλά κι ενήλικες, με ιδιαίτερα ταλέντα και ειδικές ικανότητες, παρακολούθησαν προγράμματα αυτοδιαχείρισης απορριμμάτων, οργανικών και μη, κι έλαβαν μέρος σε χρηστικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια αυτοσχέδιων κατασκευών 
δημιουργικής επανάχρησης. Ταυτόχρονα, περιηγήθηκαν στους χώρους του αγροκτήματος γνωρίζοντας άνθη, βότανα και δέντρα κι αναγνωρίζοντας τους σπόρους από τους οποίους προέρχονται και τη σημασία τους στον κύκλο της ζωής των φυτών, αλλά και εν γένει. Επίσης, πρόσθεσαν τους δικούς τους …σποροσβώλους στους κήπους και τα μποστάνια του, μαθαίνοντας τη διαδικασία της φύτευσης και της καλλιέργειας. Παράλληλα, οραματίστηκε και υλοποίησε την ιδέα για ένα «Σχολείο στη Φύση», όπου παιδιά και γονείς, εάν το επιθυμούν, λαμβάνουν μαζί μέρος σε μια ολιστική εκπαιδευτική διαδικασία στη φύση, θέτοντας τις αρχές και τις αξίες για μια αρμονική και ισορροπημένη σχέση μαζί της. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια παράλληλα με την επιθυμία για ολοκληρωμένη περιβαλλοντική εκπαίδευση, αυξάνεται και η επισκεψιμότητα του δικτυου. Μόνο το 2018, εντός κι εκτός του αγροκτήματος, εκπαιδεύτηκαν πάνω από 3.500 μαθητές στην κομποστοποίηση κι ευρύτερα σε βιωματικά προγράμματα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

4.Πραγματοποίησε πάνω από 60 κοινωνικές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια στο Αγρόκτημα Φυσικής & Παραδοσιακής Καλλιέργειας Φοίφα, με ελεύθερο παιχνίδι στη φύση και προσεκτικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την γνωριμία τους με τον μαγικό κόσμο της και τα μυστικά του, αλλά και εργαστήρια δημιουργικής επανάχρησης φυσικών και μη υλικών, με στόχο την εξοικείωση με την διαδικασία της αυτοδιαχείρισης των απορριμμάτων.

Για την χρονιά που μόλις ξεκινάει η Re:Think ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. :

1.Διατηρεί κι αυξάνει τη λειτουργία του Δικτύου Συνοικιακής Κομποστοποίησης Καλαμάτας ελπίζοντας σε μια μόνιμη κι εποικοδομητική για όλους συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας, συντηρώντας, αντικαθιστώντας και τοποθετώντας νέους κομποστοποιητές εντός της πόλης και φιλοδοξεί σε επέκταση της συνεργασίας με το Δήμο Βριλησίων.
2.Εξακολουθεί τη δόμηση του «Σχολείου στη Φύση» και συνεχίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα με σχολεία και εκπαιδευτικές δομές, καλώντας σε συνεργασία για την διαμόρφωση και ανάπτυξη προγραμμάτων με βασικούς θεματικούς άξονες την οικοκεντρική και δημοκρατική εκπαίδευση με τη δημιουργία σχολικών κήπων, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής ηθικής για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εκμάθηση των τεχνικών που απαιτούνται για μια ισορροπημένη κι εναρμονισμένη επαφή με τη φύση, ώστε να επιτευχθεί η βιωσιμότητα και η αυτάρκεια της κοινωνίας.
3.Προωθώντας τις Εκδηλώσεις κι Εορτές Ανταλλαγής Σπόρων, προσκαλεί εν ενεργεία και εν δυνάμει εθελοντές – «Σποροφύλακες» να συνδιοργανώσουν την επόμενη Τοπική Ανταλλαγή Σπόρων την Άνοιξη του 2019 και να ανταλλάξουν ιδέες, γνώσεις και, φυσικά, σπόρους.
4.Υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας κι Εκπαίδευσης με σχολεία και αντίστοιχους φορείς, αποσκοπώντας στη συμμετοχή νέων ανθρώπων στο έργο της, από διαφορετικά περιβάλλοντα, που θα ενισχύσουν και θα διευρύνουν τη γνώση, εντός κι εκτός Καλαμάτας, καθιστώντας γνωστές στο ευρύτερο κοινό όχι μόνο τις ιδέες και τις πράξεις, αλλά και την ίδια την πόλη.
5.Ελπίζει στη σύμπραξη και συνεργασία εντός κι εκτός της πόλης με φορείς και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις περιβάλλοντος, εκπαίδευσης (Α/μιας, Β/μιας, Πανεπιστημιακής), έρευνας και κοινωνικής ανάπτυξης νεολαίας, με στόχο τη δημιουργία ενός αλυσιδωτού πλέγματος ανταλλαγής, μάθησης και εμπειρίας.

RETHINK PROJECT
Farma Fifa Permaculture-RE:THINK
RE:THINK ΚΟΙΝ.Σ ΕΠ
Αγρόκτημα Φοίφα, Ηρώων Πολυτεχνείου, Καλαμάτας
τηλ. 2721022505

Share on Google Plus

About Απέναντι Όχθη

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου