Translate

Εργαλείο δικτύωσης και μάθησης για καλλιεργητές, κηπουρούς, και μικρής κλίμακας αγρότες

Το Παρατηρητήριο GROW - ένα πανευρωπαϊκό έργο «επιστήμης των πολιτών» για καλλιεργητές, κηπουρούς, οικογενειακούς και μικρής κλίμακας αγρότες και επιστήμονες του διαστήματος.
Το Παρατηρητήριο GROW (GROW) είναι ένα μαζικό,
πανευρωπαϊκό έργο που φιλοδοξεί να συμπεριλάβει δεκάδες χιλιάδες “πολίτες-επιστήμονες”, να ενδυναμώσει την κοινωνία με γνώση που σχετίζεται με πρακτικές αειφόρου καλλιέργειας, και να συμβάλει σημαντικά στην παγκόσμια επισκόπηση του περιβάλλοντος.

Πολίτες από ολόκληρη την ήπειρο καλούνται να λύσουν μαζί μία βασική πρόκληση για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος: την συστηματική μέτρηση της υγρασίας του εδάφους σε υψηλή χωρική ανάλυση και γεωγραφικά ευρείες περιοχές- ενώ παράλληλα θα μοιράζονται γνώσεις για την καλλιέργεια ανάμεσα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι να αυξηθεί η μικρής κλίμακας παραγωγή τροφίμων και η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους για τις μελλοντικές γενιές, και να βελτιωθεί συγχρόνως η ικανότητα πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες.


Με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Dundee στην Σκωτία και εταίρους σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Παρατηρητήριο GROW έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους € 5 εκατ για τα επόμενα τρία χρόνια, μέσω του προγράμματος Ορίζοντας2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία. Στο έργο, το οποίο ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2016, θα συμμετάσχουν καλλιεργητές και πολίτες-επιστήμονες οι οποίοι θα βοηθήσουν στην συν-δημιουργία πειραμάτων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 2017.

Στόχος του GROW είναι η υποστήριξη της έξυπνης και αειφόρου προστασίας της γης και του εδάφους, με σκοπό την κάλυψη των μελλοντικών απαιτήσεων για την αγροτική παραγωγή τροφίμων. Στοχεύει, επίσης, να ανταποκριθεί σε μία μακροχρόνια πρόκληση της επιστήμης του διαστήματος, συμβάλλοντας στην ανάλυση και επικύρωση των μετρήσεων υγρασίας του εδάφους από δορυφόρους. Το GROW θα αναζητήσει τους τρόπους με τους οποίους αυτά τα συλλογικά αποκτημένα δεδομένα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών που θα βοηθήσουν στην πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες και την κατάλληλη προετοιμασία απέναντί τους.

«Αυτό είναι ένα πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών, σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα», δήλωσε ο Δρ. Drew Hemment, ο οποίος ηγείται του έργου από το Duncan of Jordanstone College of Art & Design του Πανεπιστημίου του Dundee. "Πολίτες που θα συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο από ολόκληρη την Ευρώπη, θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν και να μοιραστούν πληροφορίες για το έδαφος, τη γη, τις καλλιέργειες - από το τι να φυτέψεις, ως το πότε και πώς να το φυτέψεις. Θα είναι σε θέση να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για το έδαφος και την καλλιέργεια, και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία/θωράκιση του εδάφους για τις μελλοντικές γενιές”.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το GROW θα συνδυάζει τεχνολογίες ανίχνευσης εδάφους χαμηλού κόστους, απλά τεστ αναλύσεων του εδάφους, καινοτόμους χειρισμούς των δεδομένων που θα συλλέγουν οι πολίτες-επιστήμονες και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης για την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

“Το όραμα του GROW είναι να στηρίξει την ανάπτυξη ενός κινήματος πολιτών που μοιράζονται δεδομένα και γνώσεις για την καλλιέργεια της γης και να αυξήσει την πρόσβαση σε προσιτά τρόφιμα, προστατεύοντας συγχρόνως την ποιότητα του εδάφους για τις μελλοντικές γενιές. Συγχρόνως, θα λύσει μία μεγάλη πρόκληση για την επιστήμη," λέει ο εθνοβιολόγος Παύλος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ο Διαχειριστής της Κοινότητας του GROW. “Με το GROW θα οικοδομήσουμε μία κοινότητα χιλιάδων καλλιεργητών, κηπουρών και πολιτών-επιστημόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη, αξιοποιώντας τη συλλογική δύναμη των ανοικτών δεδομένων και της κοινής γνώσης”.

Επιθυμείτε να καλλιεργήσετε την δική σας τροφή; Έχετε ένα μικρό λαχανόκηπο ή αγρόκτημα; Δραστηριοποιείστε σε έναν κοινοτικό ή σχολικό κήπο; Θέλετε να αναπτύξετε γνώσεις και δεξιότητες για το έδαφος και τη γεωργία και να λάβετε συγκεκριμένα μέτρα για τη διατήρηση του εδάφους για τις μελλοντικές γενιές ή να συνεργαστείτε με χιλιάδες ανθρώπους για να λύσετε μία μακροχρόνια πρόκληση για την επιστήμη του διαστήματος;

Αν η απάντηση σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις είναι “ναι”, τότε το GROW απευθύνεται σε εσάς. Το Παρατηρητήριο θα είναι μία ευρείας κλίμακας πλατφόρμα και κοινότητα για την επιστήμη των πολιτών, που σκοπεύει να ενδυναμώσει την κοινωνία με γνώση σχετικά με αειφόρες πρακτικές, συμβάλλοντας σημαντικά στην παγκόσμια επισκόπηση του περιβάλλοντος.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένας κόμβος ανοικτών δεδομένων και προσβάσιμης γνώσης, φτιαγμένος και συντηρούμενος από καλλιεργητές, κηπουρούς και αγρότες, που θα είναι χρήσιμος για τους ίδιους τους πολίτες. Συγχρόνως, θα τροφοδοτεί με πληροφορίες εξειδικευμένες επιστημονικές κοινότητες, ενισχύοντας την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και τον γενικότερο κλάδο της γεωργικής παραγωγής. Το GROW θα δημιουργεί, θα μοιράζεται και θα κάνει χρήση πληροφοριών για τη γη, το έδαφος και τους υδάτινους πόρους σε γεωγραφικό εύρος και αναλυτικό βάθος που μέχρι σήμερα δεν έχουν επιτευχθεί.

Παρέχοντας στην κοινότητά μας την τεχνολογία και απλά kits αναλύσεων, μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από ολόκληρη την ήπειρο για μία σειρά από παραμέτρους που σχετίζονται με την καλλιέργεια της γης. Έτσι, θα δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο στην καρδιά του οποίου θα συνυπάρχουν πολίτες-επιστήμονες οι οποίοι συνεργάζονται με επιστήμονες και φορείς χάραξης πολιτικής για το περιβάλλον.

“Στη συνέχεια, μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις γνώσεις και συμβουλές με την κοινότητά μας, αλλά και να ενημερώσουμε την ευρύτερη επιστημονική και ερευνητική κοινότητα”, λέει ο Δρ. Hemment.

Λεπτομέρειες για το Παρατηρητήριο GROW μπορείτε να βρείτε εδώ: www.growobservatory.org
Γενικές Πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Παρατηρητηρίων Πολιτών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κίνημα γύρω από τις περιβαλλοντικές παρατηρήσεις, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να συμμετέχουν στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων, για την επίτευξη μιας πιο αειφόρου και έξυπνης οικονομικής ανάπτυξης.


Η “επιστήμη των πολιτών” έχει μακρά ιστορία. Όμως η αυξανόμενη πρόσβαση σε έξυπνα τηλέφωνα και τεχνολογίες ανίχνευσης χαμηλού κόστους έχει ανοίξει νέες δυνατότητες για τη συνεργατική συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Ο κόσμος καλείται σήμερα να εξασφαλίσει την επάρκεια σε ποιοτικά τρόφιμα, μειώνοντας συγχρόνως τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και διατηρώντας την ποιότητα της γης και των εδαφικών πόρων.

Μία καίρια πρόκληση για την περιβαλλοντική παρακολούθηση είναι η ικανότητα μέτρησης της υγρασίας του εδάφους σε υψηλή χωρική ανάλυση και σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές.Το GROW θα προσφέρει

1. Απλά, διασκεδαστικά πειράματα για να κάνετε με τους φίλους, την οικογένεια ή την κοινότητά σας.

2. Τεχνολογία ανίχνευσης χαμηλού κόστους αλλά υψηλής ισχύος, με ένα απλό στην χρήση kit αναλύσεων εδάφους και εύκολες εφαρμογές, για να μπορείτε να συμμετέχετε εύκολα.

3. Ένα Μεγάλο Ανοιχτό Online Μάθημα (MOOC) για την κλιμάκωση της επιστήμης των πολιτών και της προστασίας του εδάφους.

4. Αυξημένη και δυναμική συμμετοχή που υποστηρίζεται από ιστορίες πολιτών και κοινοτήτων.

Συνεργάτες

Μία διεθνής κοινότητα που αποτελείται από ινστιτούτα, ενώσεις, εταιρείες και άτομα συνεργάζεται για τη δημιουργία του GROW.

 Συμμετέχουν οι:
University of Dundee
International Institute for Applied Systems Analysis
Food and Agriculture Organisation of the United Nations
Met Office
Hydrologic Research
Starlab
FutureEverything
European Network for Community-Led Action on Climate Change and Sustainability (ECOLISE)
Cultivate
CulturePolis*
Parrot
James Hutton Institute
Vienna University of Technology
Thingful
Institute for Advanced Architecture of Catalonia
Storythings
University of Miskolc
The Forest Trust

*Από την Ελλάδα, στο έργο συμμετέχει ως εταίρος η ελληνική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία CulturePolis.


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Παύλος Γεωργιάδης
GROW Community Manager
τηλ: +30 6942 890639
email: hey@geopavlos.com
Share on Google Plus

About Απέναντι Όχθη

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου