Translate

Πρόταση διαχειριστικής δομής οικοκοινότητας

Ο κόσμος μας περνάει από ένα κρίσιμο σημείο .Η ανθρωπότητα και ο πλανήτης βρίσκονται σε κατάσταση ταχύτατης αλλαγής .Τα γεγονότα που όλοι καθημερινά βιώνουμε δείχνουν του λόγου το αληθές .
Μπροστά μας ένα σταυροδρόμι ανοίγεται .Μια ευθύνη επιλογής .Θα πρέπει να διαλέξουμε όλοι μαζί σε τι κόσμο θέλουμε να ζήσουμε , εμείς και οι απόγονοί μας ,να βρούμε τις λύσεις , να κάνουμε τις επιλογές μας ,να δομήσουμε .Τώρα , τώρα είναι η στιγμή να αφυπνιστούμε , δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια .
Ονειρευόμαστε μια αλληλέγγυα κοινωνία , χωρίς αδικίες και ανισότητες ,χωρίς ιεραρχική εξουσία , χωρίς καμία βίαιη ή εξαναγκαστική ενέργεια .
Ομάδες ανθρώπων που ζουν αρμονικά από κοινού μέσα στην αφθονία της φύσης , με πλήρη συνείδηση , με πλήρη σεβασμό .
Πιστεύουμε στην δύναμη ενωμένων ανθρώπων και στην αφθονία της φύσης Νιώθουμε την ανάγκη αυτονομίας-απεξάρτησης από το βάναυσο σύγχρονο σύστημα αξιών .Βλέπουμε ότι η αλλαγή θα γίνει μόνο με την πράξη .Θέλουμε να πάψουμε να στηρίζουμε το σύστημα ,και αντί αυτού να τροφοδοτήσουμε το όραμα μας για έναν καλύτερο κόσμο .Μια ομάδα αλληλέγγυων ανθρώπων που εργάζεται για την δημιουργία όλων των προϋποθέσεων αυτονομίας είναι ο σκοπός .Μια ομάδα που προάγει την ζωή ,τον σεβασμό , την δημιουργικότητα , την διαφορετικότητα , την υπεύθυνη ελευθερία .

1. Οι αξίες της ομάδας
Αγάπη, ευγένεια, σεβασμός, αλληλεγγύη, ισότητα, αρμονία, συνύπαρξη, οικολογία, διαφορετικότητα, αυτοδιαχείριση, υπευθυνότητα, ελευθερία. Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, η φύση, η μητέρα γη, αποτελείται από άπειρες δραστηριότητες και άπειρες μορφές ζωής. Δεν παύει όμως ποτέ να αποτελεί μια ενιαία οντότητα , ένα ζωντανό οργανισμό. Οι άπειρες μορφές ζωής συνδέονται-αλληλοεπηρεάζονται και συνυπάρχουν, εξελίσσονται. Κάθε δραστηριότητα στην οικοκοινότητα θα πρέπει να είναι αρμονική με το περιβάλλον και να το ενισχύει. Οποιαδήποτε δράση βλάπτει την φύση, απορρίπτεται.

2. Ενδιαφέροντα
Βιοδυναμική καλλιέργεια, διάσωση ντόπιων ποικιλιών φυτών, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, βιοκλιματική αρχιτεκτονική τύπου cob, yurt και γεωδαισίας με οικολογικά υλικά, εναλλακτικές μορφές θεραπείας, μουσική, θεατρικά, ζωγραφική, αγγειοπλαστική, χειροτεχνίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εθελοντισμός, κοινοβιακή ζωή, πνευματικότητα, ανακύκλωση, αναδασώσεις, βιώσιμη διαχείριση πόρων, οικολογική διατροφή , σεβασμό στο τοπίο, διάσωση και υποστήριξη άγριων ζώων .

3. Ελπίδα
Ελπίδα μας είναι να δούμε ανταπόκριση από ανθρώπους που διψάνε πραγματικά για αυτό το όνειρο και μαζί να ξεκινήσουμε στην δημιουργία. Ευελπιστούμε το χωριό να μπορέσει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2014. Ελπίζουμε να έχουν γίνει μέχρι τότε άλλα 3-4 τέτοια χωριά στην χώρα και η οικοκοινότητα να πάρει μορφή κινήματος στην Ελλάδα και να μεταμορφώσει τον τόπο. Ελπίζουμε πάλι , αυτό να συμβεί σε όλο τον πλανήτη.

4. Θρησκευτικές και πολιτικές απόψεις
Η κοινότητα σέβεται τα προσωπικά πιστεύω όλων, τη στιγμή που δεν καταπατάνε τα δικαιώματα και τα πιστεύω άλλων ανθρώπων.

5. Κριτήρια επιλογής του μέρους
Το οικολογικό χωριό θα εγκατασταθεί σε ορεινή, ημιορεινή περιοχή. Θα πρέπει να υπάρχει πλούσιο δάσος, κοντινό ποτάμι, όμορφη θέα και να είναι κάπως απόμακρο από την ανθρώπινη δραστηριότητα της σημερινής κοινωνίας. Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η ¨καθαρότητα¨ του περιβάλλοντος. Η έκταση είτε θα παραχωρηθεί στην κοινότητα από ιδιώτη, σύλλογο ή δήμο, είτε θα μισθωθεί για τουλάχιστον 20 χρόνια, είτε θα αγοραστεί με την υποστήριξη χρηματοδότη ή οικονομική συμμετοχή των μελών.

6. Πληθυσμός
Ο ελάχιστος αριθμός ανθρώπων για μια βιώσιμη και ολοκληρωμένης διαχείρισης κοινότητα είναι περίπου στα 12 άτομα και ο μέγιστος στα 50. Αν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που επιθυμούν να ζήσουν σε μια οικοκοινότητα, θα έχουν όλη την υποστήριξη που θα μπορούσαν να έχουν από την κοινότητα μας για την δημιουργία μιας καινούριας κοινότητας σε κοντινή ή όχι περιοχή .

7. Ιδιοκτησιακό
Όλη η Γη και η κοινότητα ανήκει σε ένα Νομικό Πρόσωπο (σύλλογο ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό ).
Μέλη του Νομικού Προσώπου είναι τα μέλη της κοινότητας.
Η κοινότητα δεν αναγνωρίζει ιδιοκτησία. Πιστεύει στην κοινοκτημοσύνη και θεωρεί πως όλα ανήκουν σε όλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σέβεται την ανάγκη για προσωπικό χώρο και χρόνο Κάθε σπίτι ανήκει σε αυτούς που κατοικούν, συμμετέχουν και πρεσβεύουν τις αρχές της κοινότητας.Οι υπόλοιποι χώροι (εργαστήρια , αποθήκες , κουζίνα , θέατρο κ.τ.λ. )είναι κοινόχρηστοι.

8. Λήψη Αποφάσεων
Η κοινότητα έχει διαρκώς την ευθύνη να παίρνει αποφάσεις, να λύνει προβλήματα, να διαμορφώνει την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνει .
Η λήψη γενικότερων αποφάσεων ακολουθεί την πλειοψηφική διαδικασία ύστερα από κυκλική συζήτηση με την καθοδήγηση συντονιστή της γενικής συνέλευσης .
Η απόφαση γίνεται αποδεκτή όταν υπάρχει πλειοψηφία 85% τουλάχιστον .
Για αποφάσεις σε συγκεκριμένους τομείς αναλαμβάνει αυτόνομα και με δική του πρωτοβουλία η κάθε μικρή ομάδα 3-6 μελών που έχει αναλάβει
συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας (π.χ. γεωργία , οργάνωση
σεμιναρίων εργαστήρια κ.τ.λ. ) , ενημερώνοντας το συντομότερο δυνατό
την γενική συνέλευση . Στις γενικές συνελεύσεις συμμετέχουν μόνο τα μέλη , και τα επανένταξη μέλη μετά την πάροδο 6 μηνών παραμονής .Γενικότερα η διαχειριστική δομή της κοινότητας είναι ως εξής
1.Γενική συνέλευση και συντονιστής .
2.Ομάδα γενικότερης διαχείρισης και σχεδιασμού .
3.Γενικότερες επιμέρους ομάδες διαχείρισης ,αφιερωμένες σε κάθε τομέα .
Α)Επισκευές (κατασκευές , κτίρια , ενέργεια κ.τ.λ. )
Β)Αγροτικές δραστηριότητες
Γ)Καθαριότητα
Δ)Διατροφή
Ε) Επικοινωνιακή (επαφές , διαδίκτυο ,οργάνωση σεμιναρίων ,εκδηλώσεων κ.τ.λ.)

9. Εργασία και παραγωγές
Κάθε μέλος προσφέρει την εργασία του εθελοντικά και σύμφωνα με τις δυνατότητες του και στο αντικείμενο εξειδίκευσης του .
Υπάρχει δυνατότητα ύστερα από αίτημα μετακίνησης κάποιου
μέλους σε άλλον τομέα εργασίας , ακόμα και κυκλική εναλλαγή των
καθηκόντων ,ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης .Η διαδικασία μετατόπισης ευθυνών και εργασιών από μία ομάδα σε μία άλλη , πρέπει να γίνεται σιγά σιγά και σταδιακά , ώστε να μην διαταραχτεί η λειτουργία της κοινότητας .
Τα αγαθά που παράγονται ανήκουν σε όλους σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

10. Οικονομική διαχείριση
Κάθε έσοδο κατατίθεται σε κοινό ταμείο προς κάλυψη αναγκών της κοινότητας ή κάποιου μέλους. Σημαντικό να διατίθεται κάποιο ευνόητο ποσό για κάλυψη κάποιον προσωπικών αναγκών των μελών. Η διαχείριση γίνεται από την γενική συνέλευση. Σε περίπτωση αποθεμάτων πέραν του αναγκαίου, μπορεί να προχωρήσουμε και σε προσφορές σε κάποιες αδύναμες κοινωνικές ομάδες ή να χρηματοδοτήσουμε οικολογικές και διαπαιδαγωγικές δραστηριότητες .
Τρόπος εισροής εσόδων
Πώληση παραγόμενων πρωτογενών προϊόντων
Πώληση μεταποιημένων προϊόντων
Πώληση χειροποίητων προϊόντων
Αγροτουριστικές δραστηριότητες
Οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων .
Λειτουργία θεραπευτικού κέντρου

11. Νέα μέλη
Για να γίνει κάποιος νέο μέλος και να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις αρχές της κοινότητας και τον τρόπο ζωής των μελών. Απαραίτητη η διαμονή στο χωριό για τουλάχιστον ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης του χρόνου κατά απόφασης της γενικής συνέλευσης. Δεν απαιτείται οικονομική συμμετοχή , αλλά συμβίωση .
Την τελική έγκριση αποφασίζει η γενική συνέλευση .

12. Επισκέπτες
Αίτηση για επίσκεψη στην κοινότητα μπορεί να κάνει κάποιος μέσο του διαδικτύου ή ταχυδρομικώς , συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα συμμετοχής. Αυτή περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες θα αξιολογηθούν από την επικοινωνιακή ομάδα της κοινότητας.Οι επισκέπτες φιλοξενούνται κατά τις δυνατότητες της κοινότητας κάθε εποχή στους ξενώνες φιλοξενίας ή σε κάποια σπίτια των κατοίκων κατόπιν προσωπικής επιλογής. Μπορούν να παραμείνουν για 7 ημέρες. Πιο μακροχρόνια διαμονή μπορεί να δοθεί, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να έρθουν για να μας γνωρίσουν, να πάρουν μέρος σε ένα σεμινάριο ή γιορτή, να είναι εθελοντές, να είναι φίλοι των μελών, ή από περιέργεια .
Θα πρέπει είτε με προσφορά εργασίας, είτε με το ελάχιστο χρηματικό αντίτιμο των 20 e για κάθε μέρα, να μην επιβαρύνουν την κοινότητα με τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους .
Ξεχωριστό τμήμα επισκεπτών είναι αυτοί που ανήκουν στο αγροτουριστικό τμήμα. Αυτό και γεωγραφικά βρίσκεται λίγο έξω από τα στενά όρια του χωριού. Εκεί επικρατεί οικονομικό μοντέλο επιχείρησης και τιμές αγοράς.

13. Κοινωνική δικτύωση. Όταν η κοινότητα αποκτήσει την αυτονομία της και λειτουργεί αρμονικά και δημιουργικά, θα ανοιχτεί προς τον έξω κόσμο, (και δεν μιλάω εδώ για άλλες κοινότητες και γενικότερα εναλλακτικούς ανθρώπους που είδη το κάνει όσο καλύτερα μπορεί) αλλά θα απευθυνθεί σε ομάδες ανθρώπων που χρειάζονται την στήριξη μας και την τεχνογνωσία μας (παιδιά, ανθρώπους που ζουν στην πόλη, άστεγους, φτωχές οικογένειες, μετανάστες κ.τ.λ.). Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από οργάνωση σεμιναρίων, διακίνηση έντυπου υλικού, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δημιουργία ψηφιακού χώρου-βάση δεδομένων για δικτύωση ομάδων και δράσεων, δωρεές και προσφορές αγαθών, εκπαιδευτικές εκδρομές και φιλοξενία .

14. Ενέργεια και μετακίνηση
Το χωριό θα καλύπτει το 100% των αναγκών του σε ενέργεια με εναλλακτικές μορφές. Αιολικές και υδροηλεκτρικές γεννήτριες, ηλιακή και αιολική ενέργεια, κινητήρα υδρογόνου και μαγνητικές γεννήτριες.
Η εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων θα γίνεται με ποδήλατα, με προσαρμοσμένο καλάθι μεταφοράς πραγμάτων καθώς και με άλογα και κάρα. Η δε εξωτερική με αγροτικό και επιβατικό αυτοκίνητο και με 2 μικρά λεωφορεία. Αυτά θα έχουν προσαρμοσμένο κινητήρα ώστε να κινούνται με βιοκαύσιμα που η κοινότητα μπορεί να παράγει (αέριο-υδρογόνο-λάδι-οινόπνευμα-ηλεκτρισμό).

15. Ύδρευση - θέρμανση—αποχέτευση
Ένα δίκτυο θα μεταφέρει το φρέσκο ποταμίσιο νερό στην δεξαμενή ύδρευσης, όπου με ήπια επεξεργασία με φυσικά μέσα θα φιλτράρεται και θα τροφοδοτεί σπίτια και εργαστήρια. Παράλληλα ένα ανοιχτό κανάλι θα μεταφέρει σε μόνιμη ροή το νερό κυκλικά σε όλο το χωριό. Κάθε κτίριο έχει σύνδεση με τον κεντρικό λέβητα πάνελ που παρέχει θέρμανση και ζεστό νερό. Παράλληλα κάθε κτίριο έχει δυνατότητα αυτόνομης θέρμανσης με ξυλόσομπες και ζεστό νερό με θερμοσίφωνες ξύλου. Κάθε κτίριο έχει την δική του αποχέτευση.

16. Καταλύματα
Αρχικά και πριν να χτιστούν οι μόνιμες κατοικίες, τα μέλη θα μείνουν σε πρόχειρο καταυλισμό από σκηνές-Τίπι και τροχόσπιτα.
Οι μόνιμες κατοικίες που θα γίνουν πρέπει να είναι χτισμένες από οικολογικά υλικά
τύπου cob, yurt και γεωδαισίας, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις αρχές της βιοκλιματικής.
Σε κάθε σπίτι θα μπορούν να κατοικήσουν από 2 έως 5 άτομα. Η επιφάνεια αυτών είναι από 50 έως 80 τετραγωνικά.Διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση και ζεστό νερό, δύο ή τρία υπνοδωμάτια, ενιαία κουζίνα με καθιστικό, καθώς και μεγάλο εξωτερικό κήπο 100-200 τετραγωνικών. Θα χτιστούν 12 κατοικίες ικανές να φιλοξενήσουν 50 κάτοικους.

17. Εργαστήρια
Στο χωριό θα υπάρχουν τα εξής εργαστήρια , κατασκευές cob και yurt .
Α) Μεταποίησης , επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων, που θα αξιοποιούν την πρωτογενή αγροτική παραγωγή. Εδώ θα παρασκευάζονται και θα τυποποιούνται σάλτσες, γλυκά, κομπόστες, αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά, παστέλια, γενικότερα τρόφιμα,αλλά και αφεψήματα, σαπούνια, κηραλοιφές και άλλα .
Β) Μηχανουργείο και ξυλουργείο. Εδώ θα κατασκευάζονται και θα επισκευάζονται εργαλεία και κατασκευές, χρηστικά αντικείμενα, μηχανήματα κ.τ.λ.
Γ)Εργαστήριο χειροτεχνίας και τέχνης.
Εδώ θα μπορούν οι καλλιτέχνες να δημιουργήσουν και να οργανώσουν και σχετικά σεμινάρια.

18. Κοινόχρηστοι χώροι
Α)Κουζίνα – χώρος εστίασης
Β)Πλυσταριό
Γ)Υπαίθριο θέατρο- χώρος δραστηριοτήτων
Δ)Ξενώνας φιλοξενίας
Ε) Θεραπευτικό κέντρο
ΣΤ)Εκπαιδευτικό κέντρο
Ζ)Γραφείο διαχείρισης και γραμματείας

19. Αποθήκες
Αποθήκες εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης
Αποθήκη εργαλείων
Αποθήκη ζωοτροφών
Αποθήκη τροφίμων

20. Στάβλοι
Στάβλος ζώων διαμορφωμένος έτσι ώστε κάθε είδος να έχει τον δικό του χώρο και να κάνει εύκολο το μάζεμα της κοπριάς.

21. Καλλιέργειες
Θα γίνουν οικολογικές καλλιέργειες ντόπιων ποικιλιών σε μεγάλη έκταση, ικανές να υπερκαλύψουν τις ανάγκες της κοινότητας και τα αποθέματα να μεταποιούνται και στη συνέχεια να προωθούνται προς πώληση ή προς προσφορά σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες.
Ακόμα θα κατασκευαστεί θερμοκήπιο – φυτώριο 250 τετραγωνικών, ικανό να μας εφοδιάζει με τον απαραίτητο αριθμό φυτών και ποικιλιών που χρειαζόμαστε.
Πιο συγκεκριμένα οι καλλιέργειες θα είναι ως εξής
6 στρέμματα καλλιέργειας κηπευτικών
6 στρέμματα καλλιέργειας βοτάνων (ρίγανη, θυμάρι, θρούμπι, τσάι του βουνού, χαμομήλι, καλέντουλα, φασκόμηλο, λεβάντα, δυόσμο, μέντα, λεμονόχορτο, μέλισσα, βάλσαμο κ.τ.λ.)
10 στρέμματα καλλιέργειας σιτηρών (σιτάρι-κριθάρι)
2 στρέμματα καλλιέργειας φρουτόδεντρων (μηλιές, φιρικιές, αχλαδιές, δαμασκηνιές, μουσμουλιές, πορτοκαλιές, λεμονιές, κυδωνιές κ.τ.λ.)
2 στρέμματα καλλιέργειας σκληροκέλυφων (καρυδιές-καστανιές-αμυγδαλιές )
1 στρέμμα αμπέλι
½ στρέμμα ακτινίδια
½ στρέμμα μανιτάρια

22. Τράπεζα σπόρων.
Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος όπου θα μπορεί να διατηρηθεί
όσο γίνεται καλύτερα η μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία ντόπιων ποικιλιών
δέντρων-φυτών, άγριων φυτών και θάμνων. Εκτός του ότι θα εξασφαλίσουν την αυτονομία στην κοινότητα, παράλληλα θα μπορούν να συμβάλουν στην διάδοση και διατήρηση των ντόπιων αυτοχθόνων ποικιλιών προσφέροντας τις σε καλλιεργητές και ομάδες που επιθυμούν να τις καλλιεργήσουν. Παράλληλα θα μπορούσε η κοινότητα να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα οικολογικής καλλιέργειας.


23. Κτηνοτροφία
Γενικότερα τα πιο πολλά μέλη της κοινότητας είναι χορτοφάγοι. Αναπτύσσουμε μια περιορισμένη μονάδα κτηνοτροφίας αυτόχθονων ειδών για να έχουμε γάλα, αυγά και να μπορούμε να παράγουμε τυρί, βούτυρο, γιαούρτι, τραχανά κ.τ.λ., καθώς και για δημιουργία κομπόστ για λίπασμα στις καλλιέργειές μας, ακόμα και παραγωγή μεθανίου ως ενεργειακή πηγή. Ακόμα κάποια άλογα και γαϊδούρια για εργασία στις καλλιέργειες και μεταφορά.
Πιο συγκεκριμένα
20 κότες, 4 χήνες, 4 πάπιες, 2 γαλοπούλες, 4 κατσίκες, 2 αγελάδες, 2 άλογα είδους Αραβάνι, 1 γαϊδούρι.
Ακόμα το χωριό θα έχει περίπου στα 50 μελίσσια για παραγωγή μελιού, γύρης, πρόπολης και φυσικού κεριού .


24. Προιόντα που μπορούν να παραχθούν
Α. Φρέσκα λαχανικά, φρούτα και καρπούς εποχής
Τομάτες, αγγούρια, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια & κολοκύθες, φασολάκια, άνηθο, μαϊντανό, σέλινο, αντίδια, ραδίκια, μαρούλια, λάχανα, σπανάκια, σπαράγγια, πράσο, κουνουπίδια, καλαμπόκια, μπρόκολα, παντζάρια, πατάτες, ραπανάκια, καρότα, κρεμμύδια, σκόρδα, μανιτάρια, σύκα, μήλα, δαμάσκηνα, κυδώνια, ακτινίδια, μούσμουλα, μανταρίνια, πορτοκάλια, σταφύλια, φραγκοστάφυλα, βατόμουρα, μούρα, κάστανα, καρύδια, αμύγδαλα.
Β. Προϊόντα κτηνοτροφίας
Φρέσκα αυγά και γάλα, τυριά και βούτυρο .
Γ. Μεταποιημένα και τυποποιημένα προϊόντα
α) τρόφιμα (ελιές και ελαιόλαδο, διάφορα πατέ, σάλτσες τομάτας, διάφορα τουρσιά, συσκευασμένα έτοιμα φαγητά, κομπόστες, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, επαλείματα, όσπρια, μούσλι, αρωματικά μείγματα βοτάνων, αλεύρι, ψωμί, μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, τραχανάς και κους-κούς, ζυμαρικά, τυριά ,κρίταμα, αποξηραμένα λαχανικά και φρούτα, καρύδια, κάστανα, αμύγδαλα και άλλα.
β) θεραπείας (κεραλοιφές, βάμματα, εκχυλίσματα και διάφορα αφεψήματα ( ρίγανη, θυμάρι, θρούμπι, μελισσοβότανο, βασιλικός, γαϊδουράγκαθο, δάφνη, τσάι του βουνού, κολλιτσίδα, μέντα, δυόσμο, βάλσαμο, καλέντουλα, λεμονόχορτο, φασκόμηλο, λουίζα, λεβάντα, εχινάτσεα, μολόχα, γλυκάνισο, μάραθο, καρπούς άγριας τριανταφυλλιάς, καρπούς βατομουριάς, ζαμπούκος, μαντζουράνα, τσουκνίδα, αλθαία, αγριμόνιο, κράταιγος, αχίλλεια και άλλα.
γ) καθαρισμού (σαπούνια, απορρυπαντικά, φυσικά καθαριστικά .)
Δ) Προϊόντα χειροτεχνίας και τέχνης
(Κοσμήματα από σπόρους ή άλλα φυσικά υλικά, χρηστικά αντικείμενα, κεράκια φυσικά, πίνακες ζωγραφικής, συνθέσεις, πήλινα αντικείμενα και άλλα ) .
Ε) Φυτωρίου ( φυτά και σπόρους ντόπιων αυτοχθόνων ποικιλιών φυτών-βοτάνων –θάμνων δέντρων και λουλουδιών ).
ΣΤ) Μηχανήματα τεχνολογίας μηχανουργείου
(Ανεμογεννήτριες, ηλιακοί συσσωρευτές, μαγνητικές ηλεκτρογεννήτριες και διάφορα εργαλεία πατέντες που έχουν οικολογική φιλοσοφία και κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη ).

25. Υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η κοινότητα
Α. Αγροτουρισμός ( διαμονή, διατροφή, άλογα )
Β. Φυσική διαβίωση (επιβίωση στην άγρια φύση, άγρια τροφή, φωτιά, πρόχειρος καταυλισμός, ορειβασία )
Γ. Σεμινάρια - εκπαιδευτικό πρόγραμμα (τι είναι η κοινότητα , αυτοδιαχείριση , βιοδυναμική καλλιέργεια , ανακύκλωση , κομπόστ , πνευματιστικού περιεχομένου ,
Δ. Τεχνογνωσία ( μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας )
Ε. θεραπευτικό κέντρο αποκατάστασης (αποκατάσταση και θεραπεία στην υγεία , διατροφή , ψυχολογικά , σχέσεων , με ολιστικές εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας ) .

26. Τρόπος και οργάνωση διάθεσης των προϊόντων
Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα όπου θα μπορεί να κάνει μαζικές παραγγελίες ανά περιοχή, θα κάνει εύκολη την διάθεση των προϊόντων, θα παίρνει ποιοτικά οικολογικά αγαθά σε πολύ καλές τιμές, θα αποτελεί μέλος της συλλογικότητας ώστε να υπάρχει πλήρη απαλλαγή φ.π.α. και επίσης θα έχει μια δυνατή γέφυρα επικοινωνίας με την κοινότητα, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες .
Ήδη υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νοικοκυριών που ενδιαφέρονται, καθώς και ήδη υπάρχουσες ομάδες και κινήσεις.

27. Ποικιλίες λουλουδιών, άγριων δέντρων και θάμνων που θέλουμε να αναπτύξουμε στο χωριό.
Αγριοκαστανιά, δρύς, έλατο, ευκάλυπτος, κυπαρίσσι, πλάτανος, πεύκος, κουμαριά, σφεντάμι, αγιόκλημα, αγριοπανσές, απήγανος, λαδανιά, λάπαθο, μαργαρίτα, μυρτιά, ύσσωπος, φλόμος , υοσκύαμος, σαμπούκος, γαρδένια, γιασεμί, ζίνια, καπουτσίνο, ηλίανθοι, ιπποφαές, κατιφές, κέδρος, άρκευθος, κράταιγος, κρόκος και άλλα πολλά.

27. Οικολογικές δραστηριότητες
Ανακύκλωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, αναδασώσεις, βιοκλιματικά κτίρια, οικολογικές καλλιέργειες, βιώσιμη διαχείριση πόρων, διάσωση ντόπιων ποικιλιών, οικολογική διατροφή
χρήση καθαριστικών και προϊόντων γενικότερα απαλλαγμένων από χημικές ουσίες και πρόσθετα, σεβασμό στο τοπίο, διάσωση και υποστήριξη άγριων ζώων.

Κύτταρο Νέας Γης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :

Οικοκοινότητεςεναντίον κρίσης (Τι είναι τα Kin's Domains;)

Οικοκοινότητεςκαι τα Κοινά

Ένας άλλος κόσμος ,ολόκληρο το ντοκιμαντέρ

Απέναντι Όχθη
Share on Google Plus

About Απέναντι Όχθη

    Blogger Comment
    Facebook Comment