Translate

Πορεία στα Οινόφυτα για τον ποταμό Ασωπό

Το 1969, η ευρύτερη περιοχή των Οινόφυτων ανακηρύχθηκε ως βιομηχανική περιοχή με Προεδρικό Διάταγμα του Ελληνικού κράτους. Οι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν γη σε χαμηλές τιμές για να δημιουργήσουν εργοστάσια, και ειδικότερα βαριές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η κυβέρνηση, με το διάταγμα δεν έθεσε κανένα όρο για την προστασία του περιβάλλοντος.
Σήμερα, το αποτέλεσμα αυτών των ευνοϊκών ρυθμίσεων, είναι η συγκέντρωση στην περιοχή της Βοιωτίας μερικών από τις μεγαλύτερες ενεργές μονάδες παραγωγής της Ελλάδας. Περισσότερες από 1000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν χτιστεί στη ζώνη Σχηματάρι – Οινόη – Οινόφυτα δίπλα στον Ασωπό ποταμό, παρόλο που ο ακριβής αριθμός δεν είναι γνωστός ούτε από τις τοπικές αρχές ούτε από την πολιτεία.
Οι κύριοι τομείς είναι επεξεργασία μετάλλων, χημικά βαφής, αγροτοχημικά, δημιουργία άλλων χημικών, κατασκευή πλαστικών, κατασκευή καθαριστικών, κατασκευή φαγητού και αναψυκτικών.
10 χρόνια μετά το Διάταγμα του 1969, ανακοινώθηκε από την ελληνική πολιτεία ότι ο Ασωπός ποταμός θα αποκτήσει σύστημα βιομηχανικών υπονόμων από τις τοπικές αρχές της Βοιωτίας και της Αττικής (Κοινή Νομαρχιακή Απόφαση 19649/1979 (ΦΕΚ 1136 Β’) και παρομοίως δεν τέθηκε κανένα περιβαλλοντικό όριο σε αυτήν την απόφαση.
Σαββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 3.00 μ.μ. στον σιδηροδρομικό σταθμό των Οινοφύτων
Έτσι, τα εργοστάσια απέθεσαν μεγάλο όγκο βιομηχανικών αποβλήτων κατευθείαν στον ποταμό χωρίς προ-επεξεργασία των βιομηχανικών τους ρύπων.
Ακολούθως, τα επόμενα χρόνια, ανιχνεύθηκαν μετά από χημική ανάλυση, σε εργαστήρια, υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων, χρωμίου και νιτρικών στην επιφάνεια του νερού, στα υπόγεια ύδατα, στη γη και στον αέρα. Οι κύριοι φορείς ρύπανσης στην περίπτωση του Ασωπού είναι τα νιτρικά, ο δισθενής μόλυβδος, τα ιόντα χλωρίου και το εξασθενές χρώμιο το οποίο προκαλείς γενετικές καρκινογενέσεις. Ειδικά αυτό το χημικό πολυμερές, το εξασθενές χρώμιο (Cr(VI)), προκαλεί ζημιά στην περιβαλλοντική ποιότητα της περιοχής και φέρνει και προβλήματα υγείας. Ένα παράδειγμα είναι τα υψηλά ποσοστά του καρκίνου που μετρήθηκαν στον ντόπιο πληθυσμό.
Το 2007, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) ανακήρυξε την περιοχή του Ασωπού, μια περίπτωση “Ειδικής Εθνικής Παρέμβασης και το 2010 έβγαλε την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. Αριθμ. 20488/19-5-2010 «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπής υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού» με την οποία τα νομοθετικά δικαιώματα για τη διάθεση των αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ακυρώθηκαν.
Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχουν παρθεί μέτρα που εφαρμόζουν αυτήν την απόφαση. Η παραβίαση των δικαιωμάτων ζώων και ανθρώπων και των περιβαλλοντικών νόμων από την πολιτεία και τη βιομηχανία συνεχίζεται μέχρι σήμερα!
Για αυτό το λόγο απαιτούμε:

1. Την παροχή καθαρού πόσιμου νερού και των απαραίτητων υπηρεσιών υγείας για κατοίκους και αγρότες
2. Μια καθαρή βιομηχανική και αγροτική παραγωγή στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ως τη μόνη βιώσιμη λύση.
3. Έναν ολοκληρωμένο, εξελιγμένο και αυστηρό έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης και την επανεξέταση των Περιβαλλοντικών Αδειών όλων των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής με νέους όρους και προϋποθέσεις από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
4. Τον έλεγχο και εξάλειψη των αγροτικών, βιομηχανικών και αστικών πηγών ρύπανσης.
5. Την καθιέρωση υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για τη λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταμού ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι.
6. Την υλοποίηση σχεδίου περιβαλλοντικής αποκατάστασης των μολυσμένων περιοχών, σύμφωνα με την οποία το κόστος αποκατάστασης θα πρέπει να διατεθεί για τις ρυπογόνες βιομηχανίες, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
7. Το κόστος της ρύπανσης να μην πληρωθεί ούτε από την κοινωνία ούτε από τις μελλοντικές γενιές.
8. Την υλοποίηση όλων των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το Πλαίσιο Οδηγιών Υδάτων, την Οδηγία για τα Επικίνδυνα Απόβλητα και την Οδηγία για τα Υπόγεια Ύδατα.
9. Την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ. Αριθμ. 20488/19-5-2010
10. Τερματισμό της διαφθοράς!

Share on Google Plus

About Απέναντι Όχθη

    Blogger Comment
    Facebook Comment