Translate

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΥΓΕΩ)

Στις 27-28 Οκτωβρίου 2015 γίνεται η 1η Πανελλήνια συνάντηση για την ΚΥΓεω η οποία φιλοξενείται στο Αγρόκτημα Ομοιοδυναμικής Καλλιέργειας του Δημήτρη Θ. Λίτσα, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης
Με αφορμή την ανάγκη για επικύρωση της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για την Κοινωνικά
Υποστηριζόμενη Γεωργία (ΚΥΓΕΩ) (περισσότερα για το θέμα αυτό ΕΔΩ) γίνεται στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2015 η πρώτη πανελλήνια συνάντηση ΚΥΓεω που φιλοξενείται στο Αγρόκτημα Ομοιοδυναμικής Καλλιέργειας του Δημήτρη και της Βεατρίκης Λίτσα, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη σε όσους ήδη ασχολούνται με την ΚΥΓΕΩ ενώ την δεύτερη ημέρα θα γίνει ανοιχτή και αναλυτική παρουσίαση με θεματικές όπως: Τι είναι ΚΥΓΕΩ, βασικές αρχές, παραδείγματα και πολυμορφία εγχειρημάτων, νομικό και φορολογικό πλαίσιο, τεχνικές καλλιέργειας, διαχείριση ανθρωπίνων σχέσεων κτλ. Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ.

Στο διήμερο θα συμμετέχουν ομιλητές από τα διεθνή κινήματα Urgenci (ΚΥΓΕΩ) και LaVia Campesina (Αγροτικά Δικαιώματα).

Στόχοι του διημέρου:
H επικύρωση του προσχεδίου για την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη ΚΥΓΕΩ από τα υπάρχοντα εγχειρήματα

H ενδυνάμωση και δικτύωση των υπαρχόντων εγχειρημάτων

H προώθηση της ιδέας της ΚΥΓεω τόσο σε παραγωγούς όσο και σε ομάδες πολιτών που ενδιαφέρονται για έναν εναλλακτικό τρόπο παραγωγής της τροφής μας με βάση την αλληλεγγύη, το εξασφαλισμένο εισόδημα του αγρότη και την υγιή τροφή για τους πολίτες

Βοήθεια στην δημιουργία νέων εγχειρημάτων

Συζήτηση για την δημιουργία ένωσης μικρών, αλληλέγγυων παραγωγών με γνώμονα την αγροοικολογία (Διαβάστε ΕΔΩ την Διακήρυξη της Αγροοικολογίας) και την προάσπιση των αγροτικών δικαιωμάτων (αντλώντας από το παράδειγμα της La Via Campesinaαλλά όχι απαραίτητα ως μέλος της) στα πλαίσια του αγώνα για Διατροφική Κυριαρχία(Διαβάστε ΕΔΩ την Διακήρυξη της Διατροφικής Κυριαρχίας).

Η διοργάνωση και διεξαγωγή αυτής της συνάντησης βασίζεται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική εργασία και για τον λόγο αυτό έχουμε ανάγκη από εθελοντές σε διάφορους τομείς αλλά και προσφορά υλικών. ΤΡΙΤΗ 27/10/15

(Κλειστή συνάντηση ΜΟΝΟ για όσους ΗΔΗ ασχολούνται με ΚΥΓΕΩ
-για συμμετοχή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το csagrece@gmail.com για κάθε εγχείρημα θα θέλαμε την παρουσία των αγροτών και τουλάχιστον ενός από την κάθε ομάδα καταναλωτών)

16.00-17.00 Γνωριμία και παρουσίαση εγχειρημάτων/ομάδων

17.00-17.30 Παρουσίαση του προσχεδίου της Διακήρυξης και του ορισμού ΚΥΓΕΩ

17.30-18.30 Συζήτηση πάνω στον ορισμό ΚΥΓΕΩ και την ελληνική πραγματικότητα

18.30-19.00 Διάλειμμα

19.00-20.30 Διαβούλευση επί της Διακήρυξης

***Η ομάδα αυτή είναι πιθανό να συνεχίσει τι εργασίες της και την επόμενη ημέρα.

(Το κείμενο της διακήρυξης θα έχει ήδη αποσταλεί αρχές Οκτωβρίου στην κάθε ομάδα ώστε να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη του εγχειρήματος.)


ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10/15
(Ανοιχτό κάλεσμα για γνωριμία με την ΚΥΓΕΩ -αφορά πολίτες, αγρότες κι σχετικούς φορείς από όλη την χώρα)

10.00-10.30 Καλωσόρισμα και καφές
10.30-11.30 Παρουσίαση ΚΥΓΕΩ 'Τι, ποιος, πω, που, γιατί'
11.30-12.30 Παρουσίαση παραδειγμάτων & πολυμορφία μοντέλων ΚΥΓΕΩ
12.30-13.30 Ελληνική πραγματικότητα- Νομικό και φοροτεχνικό πλαίσιο
13.30-14.30 Αγροτικές πρακτικές για ΚΥΓΕΩ
14.30-16.00 Διάλειμμα για φαγητό
16.00-17.00 Ανθρώπινος παράγοντας-Διαχείριση συγκρούσεων, συμμετοχικότητα, δημοκρατικότητα
17.00-18.00 Παρουσίαση La Via Campesina -Παγκόσμιο Αγροτικό Κίνημα
18.00-20.00 Συζήτηση σε ομάδες πάνω στις παραπάνω θεματικές

Στόχοι της διήμερης συνάντησης:
Επικύρωση του προσχεδίου για την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη ΚΥΓΕΩ από τα υπάρχοντα εγχειρήματα Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή απογραφή των υπαρχόντων εγχειρημάτων ΚΥΓΕΩ
Ενδυνάμωση, υποστήριξη και δικτύωση των υπαρχόντων εγχειρημάτων ΚΥΓΕΩ

Διάδοση της ιδέας της ΚΥΓΕΩ σε ενδιαφερόμενους παραγωγούς και πολίτες
Βοήθεια στην δημιουργία νέων εγχειρημάτων
Συζήτηση για την δημιουργία ένωσης μικρών ηθικών και αλληλέγγυων παραγωγών με άξονα την αγροοικολογία για την προάσπιση των αγροτικών δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια του αγώνα για Διατροφική Κυριαρχία (αντλώντας από το παράδειγμα της LaVia Campesina αλλά όχι απαραίτητα ως μέλος της).
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η διήμερη εκδήλωση βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντική εργασία και προσφορά.
Για τον λόγο αυτό σχηματίστηκαν οι παρακάτω ομάδες εργασίας που χρειάζονται στελέχωση.
Για κάποιες η δουλειά ξεκινάει από τώρα ενώ για άλλες αφορά μόνο το διήμερο.
Ελπίζουμε στην συμμετοχή σας ώστε να τα καταφέρουμε!

Για δηλώσεις συμμετοχής ή περισσότερες διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το csagreece@gmail.com . Η ομάδα μας στο facebookhttps://www.facebook.com/groups/856517481099863/?fref=ts blog

Ομάδες Εργασίας

1. Ομάδα για τις εργασίες προετοιμασίας στο κτήμα : καθάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και προετοιμασία, κουβαλήματα κουζίνα κλπ. Ανάγκη για 3-6 άτομα!
2. Ομάδα δημιουργίας έντυπου υλικού: δημιουργία αφίσας, εντύπου, ανακοινώσεων κλπ. Ανάγκη για τουλάχιστον έναν (μια) γραφίστα!
3. Ομάδα διερμηνέων για το διήμερο. Διερμηνεία των ομιλιών από αγγλικά σε ελληνικά. Ανάγκη για 2-4 άτομα!
4. Ομάδα μεταφραστών. Το έργο αυτής της ομάδας έχει ήδη ξεκινήσει. Μεταφράσεις υλικού από τα αγγλικά σχετικά με την ΚΥΓΕΩ, τη Διατροφική Κυριαρχία κλπ. Ανάγκη για 2-4 άτομα ως μεταφραστές και 1-2 άτομα για editing και proof reading!
5. Ομάδα συντονιστών (facilitators) για το διήμερο. Ιδανικά θα έχουν εμπειρία με εργαλεία όπως world cafe, fish bowl, open space κλπ. Ανάγκη για 5-8 άτομα!
6. Ομάδα κάλυψης του διημέρου με βίντεο και φωτογραφίες. Χρειαζόμαστε άτομα και εξοπλισμό για την κάλυψη του διημέρου και των εργασιών αλλά και επεξεργασία αφού τελειώσει η συνάντηση ώστε κατόπιν να ανεβάσουμε στο ιντερνετ τουλάχιστον τις ομιλίες της 2ης ημέρας. Ανάγκη για 2- άτομα ΚΑΙ τον απαραίτητο εξοπλισμό!
7. Ομάδα admin – logistics που θα ασχολείται με παρακολούθηση των email, προώθηση της εκδήλωσης, συγκέντρωση συμμετοχών, ποσταρίσματα, ενημέρωση του blog, συγκέντρωση υλικών, και κεντρικό συντονισμό. Ανάγκη για 2-4 άτομα!

Ανάγκες σε υλικά:
-μικροφωνική και ηχεία
-projector και οθόνη -μεταφραστικό κιτ
-τρόφιμα για το διήμερο
–ελπίζουμε σε προσφορές από τους συμμετέχοντες αλλά και στην ευαισθητοποίηση 'κοντινών' παραγωγών
-τύπωμα φυλλαδίων
-μεταφορά
– μεταφορική εταιρία
-εξοπλισμός για βίντεο
-φωτογραφία
-καρέκλες σε stand-by

Επόμενη συνάντηση εθελοντών την Πέμπτη 1/10 στις 18:00 
στον κηπο του Rent Rooms Μελενικου 9!
Share on Google Plus

About Απέναντι Όχθη

    Blogger Comment
    Facebook Comment