Translate

Gold counselling "Χρυσή συμβουλευτική"

Οι αναμνήσεις που έχουμε από το σύνολο των εμπειριών της παιδικής ηλικίας αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χαράσσουμε την πορεία της ζωής μας. Τα συναισθήματα που συνοδεύουν τις αναμνήσεις μας, αποκαλύπτουν τον υποκειμενικό τρόπο που βιώσαμε ένα γεγονός, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε για τον εαυτό μας, τους άλλους, τη ζωή. Τα πρώτα συμπεράσματα-ερμηνείες των βιωμάτων μας αποτελούν
την πρώτη ύλη των πεποιθήσεών μας. «Είμαστε φυλακισμένοι στις πεποιθήσεις μας». Οι πεποιθήσεις μας είναι τα νοητικά φίλτρα μέσα από τα οποία αξιολογούμε κάθε νέα εμπειρία. Μας οδηγούν ασυνείδητα στην ανακύκλωση εμπειριών παρόμοιων με όσα έχουμε ζήσει. Οι αυτόματες αρνητικές σκέψεις, τα συναισθήματα φόβου, θυμού, πόνου, ντροπής, οι δυσλειτουργικές σχέσεις, η υποτίμηση του εαυτού μας, ακόμη και τα σωματικά συμπτώματα μπορεί να απορρέουν από το πεποιθησιακό μας σύστημα και να έχουν τη ρίζα τους σε αρνητικές εμπειρίες που ζήσαμε ως παιδιά. Μία από τις θαυμαστές ιδιότητες του νου είναι ότι μπορεί να κάνει νέους συσχετισμούς. Οι νευροεπιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο εγκέφαλος έχει «νευροπλαστικότητα». Αυτό σημαίνει ότι, μέσα από νέα μάθηση και εμπειρία, έχουμε τη δυνατότητα να απαλλαγούμε από πιστεύω, τα οποία μας εμποδίζουν να ζήσου- με τη ζωή που θέλουμε και μας ταιριάζει. Το GOLD Counselling θα σας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσετε εμπειρίες του παρελθόντος, να αναγνωρίσετε τις «τοξικές» πεποιθήσεις που έχουν εγκατασταθεί στο μυαλό σας και να τις αντικαταστήσετε με «υγιείς».

Η μέθοδος GOLD Counselling είναι μια νέα πρω­τοποριακή συμβουλευτική μέθοδος εντοπισμού και επεξεργασίας «τραυματικών» εμπειριών. Είναι ένας πρακτικός τρόπος να οδηγηθεί κάποιος στα νευρωνικά δίκτυα του μυαλού του, να εντοπίσει τις αποθηκευμέ­νες αναπαραστάσεις και να τις επαναξιολογήσει. Η μέθοδος συνδυάζει την πρακτικότητα και την αμεσό­τητα της γνωστικής θεραπείας με τον πλούτο πολλών άλλων μεθόδων. Συγκεντρώνει, οργανώνει και ενσω­ματώνει τα καλύτερα στοιχεία άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων (NLP - Συστημική - Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία). 0 συνδυασμός μεθόδων και η συνθετική διαδικασία συχνά είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων.

To GOLD στηρίζεται κυρίως στη χαρτογράφηση των πεποιθήσεων και στην αναπλαισίωση μιας εμπει­ρίας. Με την τεχνική της χαρτογράφησης ανοίγουμε την «κιβωτό» των αναμνήσεων και γυρίζουμε στο ακριβές σημείο όπου η εμπειρία αποτυπώθηκε στο μυαλό μας και άφησε τα σημάδια της στα τέσσερα Σ (Σώμα - Σκέψη - Συναίσθημα Συμπεριφορά). Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις προσωπικές δυσλει­τουργικές πεποιθήσεις μας αλλά ακόμα πιο σημαντικό να μπορούμε να τις επαναξιολογήσουμε και να τις αντικαταστήσουμε με λειτουργικές. Η χαρτογράφηση των πεποιθήσεων αποκαλύπτει τη γενεσιουργό αιτία των σκέψεων που οδηγούν σε συναισθήματα και σε σωματικές αντιδράσεις.

Κατά την αναπλαισίωση, ο θεραπευόμενος επαναπροσεγγίζει την «τραυματική» εμπειρία. Μέσα από τη βιωμένη αίσθηση οδηγείται στη συγκεκριμένη στιγ­μή στο χωρόχρονο που βίωσε ένα δυσάρεστο γεγο­νός και εγκαταστάθηκε στο μυαλό του μια αρνητική πεποίθηση. Το εισιτήριο για το ταξίδι στο χρόνο το χαρίζει στον άνθρωπο ο δικός του εγκέφαλος. Με τη θεραπευτική αναβίωση ένας ενήλικας έχει τη δυνατό­τητα να επαναξιολογήσει όσα είδε, άκουσε, ένιωσε και να δώσει ένα διαφορετικό νόημα στην εμπειρία που έζησε. Η επανερμηνεία, η αλλαγή οπτικής γωνίας, η απόδοση διαφορετικής σημασίας στην εμπειρία που βίωσε, βοηθάει τον θεραπευόμενο να μετακινήσει το μυαλό του από μια αρνητική πεποίθηση σε μια θετική και να μειώσει τα αρνητικά συναισθήματα που τον κατακλύζουν αντικαθιστώντας τα με θετικά. Ασφα­λώς, καμία θεραπεία δεν μπορεί να μας δώσει πίσω τη χαμένη μας ηλικία, ούτε να αλλάξει τα γεγονότα του παρελθόντος. Ας μη μας τρομάζει, όμως, η ανα­βίωση της προσωπικής μας ιστορίας και η συνειδητή κατανόηση της, διότι μας δίνουν τη δυνατότητα, αφού συμπονέσουμε τον εαυτό μας, να ξαναβρούμε τη χα­μένη μας ζωτικότητα.

To GOLD βασίζεται στη θεωρία της μάθησης και στη δυνατότητα του μυαλού να κάνει νέους συσχετι­σμούς. Οι νευροεπιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο εγκέ­φαλος έχει «νευροπλαστικότητα», δηλαδή μπορεί να συνδέει νευρώνες με άλλους νευρώνες. Αυτό σημαίνει ότι ο νους, μέσα από νέα μάθηση και εμπειρία, έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τα παλαιά πρότυπα σκέψης και να τα αντικαθιστά με καινούργια.
To GOLD είναι ένα εργαλείο απελευθέρωσης του νου από περιοριστι­κά νοητικά πρότυπα που μας εμποδίζουν να αισθανό­μαστε χαρά και εσωτερική γαλήνη.

Πηγή


Διαβάστε επίσης

Η χαρτογράφηση των πεποιθήσεων

Share on Google Plus

About Απέναντι Όχθη

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Άφησε το σχόλιο σου