Αποδοχή των πάντων

Στα τελευταία  40 χρόνια  θα μπορούσε κάποιος να  παρομοιάσει  την αποδοχή σαν μια περιοχή   κινούμενης άμμου στον δρόμο της εξέλιξης τη...
Read More