Θεμελιώδεις Ανθρώπινες Ανάγκες

"Νομίζουμε ότι θα έπρεπε να είναι Άπληστοι αυτοί που δεν έχουν τίποτα.
Κι' όμως, ΟΧΙ. Οσο περισσότερα έχεις, τόσο πιό άπληστος γίνεσαι."
Manfred Max-Neef
Σύμφωνα με τη σχολή της "Human Scale Development", όπως αναπτύσσεται από το Χιλιανό οικονομολόγο, τ. καθηγητή του Παν/μιου του Μπέρκλεϋ, Manfred Max-Neef και άλλους (Antonio Elizalde, Martin Hopenhayn), οι Θεμελιώδεις Ανθρώπινες Ανάγκες είναι λίγες, πεπερασμένες και ταξινομήσιμες, σε αντίθεση με τη συμβατική έννοια του οικονομικού "θέλω" που είναι άπειρο και ακόρεστο.

Είναι επίσης σταθερές σε όλους τους ανθρώπινους πολιτισμούς και στις ιστορικές χρονικές περιόδους. Αυτό που αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και μεταξύ των πολιτισμών είναι οι στρατηγικές με τις οποίες αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται.

Είναι σημαντικό ότι οι ανθρώπινες ανάγκες γίνονται κατανοητές ως ένα σύστημα - δηλ. είναι αλληλένδετες και αλληλεπιδρούν.
Σε αυτό το σύστημα, δεν υπάρχει καμία ιεράρχηση των αναγκών, (εκτός από την πρώτη ανάγκη για την ύπαρξη ή επιβίωση), όπως τίθεται ως αίτημα από κάποιους ψυχολόγους όπως τον Maslow, αλλά είναι, μάλλον, το Ταυτόχρονο, η Συμπληρωματικότητα και οι Ανταλλαγές τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαδικασίας της ικανοποίησης αναγκών.

Ο Manfred Max-Neef και οι συνάδελφοί του ταξινόμησαν τις ανθρώπινες ανάγκες και ανέπτυξαν μια διαδικασία με την οποία οι κοινότητες μπορούν να προσδιορίσουν τον "πλούτο" και την "ένδεια" τους, σύμφωνα με το πώς ικανοποιούνται οι θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες τους.

Αυτή η σχολή στρέφεται και βασίζεται στην ικανοποίηση των θεμελιωδών ανθρώπινων αναγκών, στην ανάπτυξη των επιπέδων αυτάρκειας, και στην δημιουργία οργανικών συνδέσεων των ανθρώπων με τη φύση και την τεχνολογία, των παγκόσμιων διαδικασιών με την τοπική δραστηριότητα, του προσωπικού με τον κοινωνικό, του προγραμματισμού με την αυτονομία, και της κοινωνίας πολιτών με το κράτος.

Ο Manfred Max-Neef ταξινομεί τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες ως εξής:

Επιβίωση

Προστασία

Αγάπη

Κατανόηση

Συμμετοχή

Ελεύθερος χρόνος

Δημιουργία

Ταυτότητα

Ελευθερία

Ανάγκη

Ιδιότητες

Πράγματα

Ενέργειες

Αλληλεπιδράσεις

Επιβίωση

Φυσική και πνευματική υγεία

Τρόφιμα, καταφύγιο, εργασία

Ταϊστε, ντύστε, ξεκουράσετε, εργασθείτε

Περιβάλλον διαβίωσης, κοινωνική θέση

Προστασία

Προσοχή, προσαρμοστικότητα, αυτονομία

Κοινωνική ασφάλιση, συστήματα υγείας, εργασία

Συνεργαστείτε, προγραμματίστε, φροντίστε, βοηθήστε

Κοινωνικό περιβάλλον, κατοικία

Αγάπη
Σεβασμός, αίσθηση χιούμορ, γενναιοδωρία, αισθησιασμός

Φιλίες, οικογένεια, σχέσεις με τη φύση

Μοιρασθείτε, φροντίστε, κάνετε έρωτα, εκφράστε συγκινήσεις

Ιδιωτικότητα, ενότητα


Κατανόηση

Κριτική ικανότητα, περιέργεια, διαίσθηση

Λογοτεχνία, δάσκαλοι, πολιτικές, εκπαίδευση

Αναλύστε, μελετήστε, διαλογισθείτε, ερευνήστε

Σχολεία, οικογένειες, πανεπιστήμια, κοινότητες

Συμμετοχή
Δεκτικότητα, αφιέρωση, αίσθηση χιούμορ

Ευθύνες, παραδόσεις, εργασία, δικαιώματα

Συνεργαστείτε, διαφωνήστε, εκφράστε απόψεις

Ενώσεις, συλλογικότητες, κόμματα, εκκλησίες, γειτονιές

Ελεύθερος χρόνος

Φαντασία, ηρεμία, αυθορμητισμός


Παιχνίδια, πάρτυ, ψυχική ηρεμία

Ονειροπολείστε, θυμηθείτε, χαλαρώστε, διασκεδάστε

Τοπία, οικείοι χώροι, τόποι για να είναι κανείς μόνος

Δημιουργία

Φαντασία, τόλμη, ευρηματικότητα, περιέργεια

Δυνατότητες, δεξιότητες, εργασία, τεχνικές

Εφεύρετε, χτίστε, σχεδιάστε, εργαστείτε, συνθέστε, ερμηνεύστε

Χώροι για έκφραση, εργαστήρια, ακροατήρια

Ταυτότητα

Αίσθημα ένταξης, αυτοσεβασμός, συνέπεια

Γλώσσα, θρησκείες, εργασία, παραδόσεις, αξίες, κανόνες

Γνώρισε τον εαυτό σου, αναπτύξου, δεσμεύσου

Χώροι που ανήκει κάποιος, καθημερινότητα

Ελευθερία

Αυτονομία, πάθος, αυτοσεβασμός, ευρύτητα σκέψης

Ίσα δικαιώματα

Διαφωνείστε, επιλέξτε, ρισκάρετε, συνειδητοποιήστε
Οπουδήποτε

ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ!
Απέναντι Όχθη
Share on Google Plus

About apenanti oxthi

Μια άλλη ματιά στην λεωφόρο των πληροφοριών.